MENI
6.6.2018.

Zakazan nastavak 62. sjednice i 63. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić sazvao je nastavak 62. sjednice Zastupničkog doma za srijedu, 20. lipnja 2018. godine sa početkom u 10 sati. Po okončanju nastavka 62. sjednice Zastupničkog doma bit će održana 63. sjednica Doma. 


Dnevni red nastavka 62. sjednice je: 

11Izvješće o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2017., broj: 05/8-04-785/18 od 20. 3. 2018.;

12. Drugo izvješće monitoringa provedbe Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019. i Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019., za razdoblje svibanj 2015. – prosinac 2017., podnositelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, broj: 05/8-04-601/18 od 26. 2. 2018.;

13. Izvješće o provedbi zakona iz nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH u 2017. godini, podnositelj: Središnje izborno povjerenstvo BiH, broj: 01,02-50-19-1190/18 od  15. 5. 2018.

14. Dopuna Informacije o realiziranju zaklјučaka s 45. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, materijal Uprave za neizravno oporezivanje BiH, broj: 01/3-50-3-3-21/17, veza: 01-50-1-15-45/17 od 19. 3. 2018.

15. Informacija o projektu PRO-Budućnost i Platformi za mir, podnositelj: Ministarstvo za lјudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-37-1671/17 od 11. 7. 2017. (odgođeno izjašnjavanje na 61. sjednici Doma, održanoj 17. 5. 2018.);

16. Informacija o provedbi Plana hitnih mjera i realiziranju aktivnosti vezanih za migrantsku krizu, predlagatelji točke: Borjana Krišto, Nikola Lovrinović i Predrag Kožul, broj: 01-50-1-1315/18 od 30. 5. 2018.;

17. Izvješće o razlozima neprimanja Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH u punopravno članstvo Europske organizacije za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), s konkretnim prijedlogom mjera za otklanjanje uočenih slabosti, podnositelj: Vijeće ministara BiH (realiziranje zastupničke inicijative Salka Sokolovića, usvojene na 55. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 21.12. 2017., 17.1. i 31.1.2018.), akt broj: 01-50-1-2527-1/17 od 30.3.2018.;

18. Informacija o aktualnom položaju, ocjeni spremnosti i sposobnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIPBiH) da organizira i provede fer izbore u listopadu 2018. godine, predlagatelji točke: Senad Šepić, Hanka Vajzović, Jasmin Emrić i Zaim Backović (broj: 01-50-1-997/18 od 20. 4. 2018);

19. Rasprava o radu, aktivnostima i postupcima SIPBiH u svjetlu predstojećih općih izbora i potrebe da budu organizirani u fer i poštenom ozračju, predlagatelj točke: zastupnici Damir Arnaut i Saša Magazinović (broj: 01-50-1-999/18 od 20. 4. 2018.);

20. Preporuke za reformu energetskog sektora, predlagatelji točke: zastupnici Momčilo Novaković, Hanka Vajzović, Saša Magazinović, Predrag Kožul, Mirsad Isaković, Lazar Prodanović i Jasmin Emrić, materijal broj: 01-28-1300/18 od 29. 5. 2018.

 

 Za 63. sjednicu Zastupničkog doma je predložen sljedeći dnevni red:

 

 1. Komentari na dobivene odgovore na zastupničkapitanja;
 2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01-02-1-2568/17 od 30. 10. 2017. (drugo čitanje);
 3. Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH (P.Z.E.I.), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1027/18 od 18. 5. 2018. (prvo čitanje), skraćeni postupak;
 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1104/18 od 4.5.2018. (prvo čitanje), skraćeni postupak;
 5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zastavi BiH, predlagatelj: zastupnik Saša Magazinović, broj: 01-02-1-1206/18 od 16. 5. 2018. (prvo čitanje), skraćeni postupak;
 6. Prijedlog izmjene Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, predlagatelj: zastupnica Maja Gasal-Vražalica, broj: 01-02-1-1290/18 od 28. 5. 2018. (prvo čitanje);
 7. Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradbu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Ustavnopravno povjerenstvo Zastupničkog doma, broj: 01/1-50-3-1-62/18, veza broj: 03/7-02-4-367/18 od 17. 4. 2018.;
 8. Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za lјudska prava BiH za 2017., podnositelj: Institucija ombudsmana za lјudska prava BiH, broj: 01,02-37-776/18 od 19. 3. 2018.;
 9. Izvješće o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-50-19-1258/18 od 22. 5. 2018.;
 10. Informacija o radu Tužiteljstva BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-09-1029/18 od                                    23.4.2018.;
 11. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zastupnika Senada Šepića za uvrštavanje nove točke u dnevni red 62. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja glasi: Informacija Vijeća ministara BiH o konkretno poduzetim aktivnostima vezanim za zaštitu imovine BiH na teritoriju Republike Hrvatske, a u procesu usvajanja Zakona o upravljanju državnom imovinom u Republici Hrvatskoj“, broj: 01-50-1-1314/18 od 31. 5. 2018.;
 12. Imenovanje tri člana iz Zastupničkog doma u Zajedničko povjerenstvo obaju domova za postizanje istovjetnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH (predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-377/18 od 27. 2. 2018.);
 13. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Europske investicijske banke i JP Autoputovi Republike Srpske  - Autoput BanjaLuka-Doboj B, broj: 01,02-50-2-1041/18 od 24. 4. 2018.;
 14. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije u procesu pristupanja Europskoj uniji, broj: 01,02-05-2-1068/18 od 26. 4. 2018.;
 15. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Posebnog sporazumaizmeđu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje zastupa Direkcija za europske integracije BiH, i Švedske, koju zastupa Švedska agencija za međunarodnu razvojnu suradnju, o podršci Direkciji za europske integracije, broj: 01,02-05-2-1102/18 od 3.5.2018.;
 16. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazumaizmeđu Bosne i Hercegovine i Kralјevine Španjolske o međunarodnom cestovnom prometu, broj: 01,02-05-2-1140/18 od 9.5.2018.;
 17. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Memorandumao razumijevanju za suradnju u području obrazovanja, visokog obrazovanja i znanstvenog istraživanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar, broj: 01,02-05-2-1141/18 od 9.5.2018.;
 18. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Memorandumao razumijevanju između Vijećaministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o suradnji u području zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošlјavanja zdravstvenih radnika, broj: 01,02-05-2-1142/18 od 9.5.2018.;
 19. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazumao financiranju Programa aktivnosti prekogranične suradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2016. godinu između Europske unije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-05-2-1143/18 od 9.5.2018.;
 20. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Memorandumao razumijevanju i suradnji u području mladih između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar, broj: 01,02-05-2-1194/18 od 16. 5. 2018.;
 21. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Aranžmana o bespovratnoj pomoći iz programa ORIO za Fazu provođenja i Fazu funkcioniranja i održavanja/Modernizacija regionalne ceste R-435, Nevesinje-Berkovići, ORI11BA041 između Kraljevine Nizozemske, koju zastupa ministar vanjske trgovine i razvojne suradnje, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa ministar financija i trezora BiH, broj: 01,02-05-2-1294/18 od 29. 5. 2018.;
 22. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o gospodarsko-tehničkoj suradnji za bespovratnu pomoć između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine, broj: 01,02-05-2-1295/18 od 29. 5. 2018.;
 23. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Češke Republike, broj: 01,02-05-2-1296/18 od 29. 5. 2018.;
 24. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o garanciji (Koridor Vc u RS-u Dio 1) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-05-2-1220/18 od     31. 5. 2018.;
 25. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekt restrukturiranja Željeznica Republike Srpske) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-05-2-1343/18 od 1. 6. 2018.;
 26. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zaštiti šišmiša u Europi (EUROBATS), London, 4. 12. 1991., broj: 01,02-05-2-1347/18 od 1. 6. 2018.;
 27. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Izmjena i dopuna Sporazuma o uspostavi međunarodne organizacije ST-EP (Eliminacija siromaštva putem održivog turizma), broj: 01,02-05-2-1348/18 od 31. 5. 2018.;
 28. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o uvjetima putovanja državljana dviju zemalja, broj: 01,02-05-2-1353/18 od 5. 6. 2018. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću