MENI
6.6.2018

Zakazan nastavak 62. sjednice i 63. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić sazvao je nastavak 62. sjednice Predstavničkog doma za srijedu, 20. juni 2018. godine sa početkom u 10 sati. Po okončanju nastavka 62. sjednice Predstavničkog doma bit će održana 63. sjednica Doma. 


Dnevni red nastavka 62. sjednice je:

11. Izvještaj o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za period 1. 1 – 31. 12. 2017, broj: 05/8-04-785/18 od 20. 3. 2018;

12. 18. Drugi izvještaj monitoringa provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015 – 2019. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015 – 2019, za period maj 2015 – decembar 2017, podnosilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, broj: 05/8-04-601/18 od 26. 2. 2018;

13. Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2017. godini, podnosilac: Centralna izborna komisije BiH, broj: 01,02-50-19-1190/18 od 15. 5. 2018;

14. Dopuna informacije o realizaciji zaklјučaka s 45. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, materijal Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj: 01/3-50-3-3-21/17, veza: 01-50-1-15-45/17 od 19. 3. 2018;

15. Informacija o projektu PRO-Budućnost i Platformi za mir, podnosilac: Ministarstvo za lјudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-37-1671/17 od 11. 7. 2017. (odgođeno izjašnjavanje na 61. sjednici Doma, održanoj 17. 5. 2018);

16. Informacija o provođenju Plana hitnih mjera i realiziranju aktivnosti vezanih za migrantsku krizu, predlagači tačke: Borjana Krišto, Nikola Lovrinović i Predrag Kožul, broj: 01-50-1-1315/18 od 30. 5. 2018;

17. Izvještaj o razlozima neprimanja Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta BiH u punopravno članstvo Evropske organizacije za osiguravanje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), s konkretnim prijedlogom mjera za otklanjanje uočenih slabosti, podnosilac: Vijeće ministara BiH (realizacija poslaničke inicijative Salka Sokolovića, usvojene na 55. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21.12. 2017, 17.1. i 31.1.2018), akt broj: 01-50-1-2527-1/17 od 30.3.2018;

18. Informacija o aktuelnoj poziciji, ocjeni spremnosti i sposobnosti Centralne izborne komisije BiH (CIKBiH) da organizira i provede fer izbore u oktobru 2018. godine, predlagači tačke: Senad Šepić, Hanka Vajzović, Jasmin Emrić i Zaim Backović (broj: 01-50-1-997/18 od 20. 4. 2018);

19. Rasprava o radu, aktivnostima i postupcima CIK-a BiH u svjetlu predstojećih općih izbora i potrebe da budu organizirani u fer i poštenoj atmosferi, predlagači tačke: poslanici Damir Arnaut i Saša Magazinović (broj: 01-50-1-999/18 od 20. 4. 2018);

20. Preporuke za reformu energetskog sektora, predlagači tačke: poslanici Momčilo Novaković, Hanka Vajzović, Saša Magazinović, Predrag Kožul, Mirsad Isaković, Lazar Prodanović i Jasmin Emrić, materijal broj: 01-28-1300/18 od 29. 5. 2018.

 

Za 63. sjednicu Predstavničkog doma je predložen sljedeći dnevni red:

 

 1. Komentari na dobivene odgovore na poslaničkapitanja;
 2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01-02-1-2568/17 od 30. 10. 2017. (drugo čitanje);
 3. Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH (P.Z.E.I.), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1027/18 od 18. 5. 2018. (prvo čitanje), skraćeni postupak;
 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1104/18, od 4.5.2018. (prvo čitanje), skraćeni postupak;
 5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zastavi BiH, predlagač: poslanik Saša Magazinović, broj: 01-02-1-1206/18, od 16. 5. 2018. (prvo čitanje), skraćeni postupak;
 6. Prijedlog izmjene Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, predlagač: poslanica Maja Gasal-Vražalica, broj: 01-02-1-1290/18 od 28.5.2018. (prvo čitanje);
 7. Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma, broj: 01/1-50-3-1-62/18, veza broj: 03/7-02-4-367/18, od 17.4.2018;
 8. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za lјudska prava BiH za 2017. godinu, podnosilac: Institucija ombudsmena za lјudska prava BiH, broj: 01,02-37-776/18 od 19. 3. 2018;
 9. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-50-19-1258/18 od 22. 5. 2018;
 10. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-09-1029/18 od 23.4.2018;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Senada Šepića za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 62. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja glasi: Informacija Vijeća ministara BiH o konkretno preduzetim aktivnostima vezanim za zaštitu imovine BiH na teritoriji R Hrvatske, a u procesu usvajanja Zakona o upravljanju državnom imovinom u R Hrvatskoj, broj: 01-50-1-1314/18 od 31. 5. 2018;
 12. Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH (predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-377/18 od 27. 2. 2018.);
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke i JP Autoputevi Republike Srpske - Autoput BanjaLuka – Doboj B, broj: 01,02-50-2-1041/18 od 24. 4. 2018;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, broj: 01,02-05-2-1068/18 od 26. 4. 2018;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Posebnog sporazumaizmeđu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji zastupa Direkcija za evropske integracije BiH, i Švedske, koju zastupa Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju, o podršci Direkciji za evropske integracije, broj: 01,02-05-2-1102/18 od 3.5.2018;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumaizmeđu Bosne i Hercegovine i Kralјevine Španije o međunarodnom drumskom saobraćaju, broj: 01,02-05-2-1140/18 od 9.5.2018;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memorandumao razumijevanju za saradnju u oblasti obrazovanja, visokog obrazovanja i naučnog istraživanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar, broj: 01,02-05-2-1141/18 od 9.5.2018;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memorandumao razumijevanju između Vijećaministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o saradnji u oblasti zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošlјavanja zdravstvenih radnika, broj: 01,02-05-2-1142/18 od 9.5.2018;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumao finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2016. godinu između Evropske unije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-05-2-1143/18 od 9.5.2018;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memorandumao razumijevanju i saradnji u oblasti mladih između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar, broj: 01,02-05-2-1194/18 od 16. 5. 2018;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aranžmana o bespovratnoj pomoći iz programa ORIO za Fazu provođenja i Fazu funkcioniranja i održavanja/Modernizacija regionalne ceste R-435, Nevesinje – Berkovići, ORI11BA041 između Kraljevine Holandije, koju predstavlja ministar za vanjsku trgovinu i razvojnu saradnju i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja ministar finansija i trezora BiH, broj: 01,02-05-2-1294/18 od 29. 5. 2018;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o privredno-tehničkoj saradnji za bespovratnu pomoć između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine, broj: 01,02-05-2-1295/18 od 29. 5. 2018;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Češke Republike, broj: 01,02-05-2-1296/18 od 29. 5. 2018;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o garanciji (Koridor 5c u RS-u Dio 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-05-2-1220/18 od 31. 5. 2018;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat restrukturiranja željeznica Republike Srpske) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-05-2-1343/18 od 1. 6. 2018;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zaštiti šišmiša u Evropi (EUROBATS), London, 4. 12. 1991, broj: 01,02-05-2-1347/18 od 1. 6. 2018;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmjena i dopuna Sporazuma o uspostavljanju međunarodne organizacije ST-EP (Eliminacija siromaštva putem održivog turizma), broj: 01,02-05-2-1348/18 od 31. 5. 2018;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dviju država, broj: 01,02-05-2-1353/18 od 5. 6. 2018. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću