MENI
6.6.2018

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH na Globalnom forumu žena političarki

Delegatkinja u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Ljilja Zovko i Zdenka Džambas učetvovat će na Globalnom forumu žena političarki koji se 7. i 8. juna ove godine, na temu „Vrijeme je. 100 razloga za akciju“, održava u Vilniusu.

Kako je najavljeno, učesnice će razgovarati o zastupljenosti žena na čelnim mjestima na kojima se donose odluke, o prednostima rodnoosjetljivih parlamenata, o privatno – javnom partnerstvu pod nazivom „Zdrave žene, zdrave ekonomije“, kao i o tome na koji način političari i finasijeri mogu sarađivati s ciljem osiguranja finansijske inkluzije i ekonomskog osnaživanja žena.

Najavljeno je da će se na Globalnom forumu razgovarati i o ženama kao političkim liderkama, o mogućnostima i rizicima digitalizacije za mladiće i djevojke, o jednakom pristupu zdravstvenoj zaštiti materinstva u Evropskoj uniji, te o moći žene u sprječavanju i borbi protiv nasilnog esktremizma. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću