MENI
6.6.2018

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH u studijskoj posjeti institucijama Savezne Republike Njemačke

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i član Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice u ime PSBiH Predrag Kožul i zamjenik predsjedavajućeg Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH Sead Kadić boravit će, u okviru projekta „Regionalna saradnja i razvoj kapaciteta parlamentaraca u domeni energetske efikasnosti i zaštite klime u Jugoistočnoj Evropi", 7. i 8. juna ove godine u Berlinu, u studijskoj posjeti institucijama Savezne Republike Njemačke.

Cilj studijskog putovanja je da se predstavnici parlamenata zemalja Jugoistočne Evrope upoznaju s najboljim praksama Bundestaga i Budesrata u promociji javnih politika koje se tiču energetske efikasnosti, održivog saobraćaja i urbane mobilnosti, te borbe protiv klimatskih promjena.

Studijska posjeta organizira Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu koji, u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke, implementira Njemačka razvoja agencija. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću