MENI
6.6.2018.

Одржана 31. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере

На 31. сједници Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чији је потписник Босна и Херцеговина, или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине  примљена је к знању представка затвореника Кривично – поправног завода (КПЗ) Зеница. 

Примљeна је к знању информација о посјети КПУ-у Зеница. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу