MENI
5.6.2018

Okončana 40. sjednica Doma naroda

Na okončanoj 40. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u identičnom tekstu kao u Predstavničkom domu PSBiH, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama BiH čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usvojen je, u prvom čitanju po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku BiH, čiji su predlagači delegati iz Kluba hrvatskog naroda Ljilja Zovko, Bariša Čolak, Zdenka Džambas, Mario Karamatić i Martin Raguž.

U prvom čitanju po skraćenom postupku usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o krivičnom postupku BiH, čiji je predlagač delegat Halid Genjac.

Usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. S obzirom da je ovaj zakonski prijedlog usvojen u različitom tekstu nego je usvojen u Predstavničkom domu PSBiH, Dom je u Komisiji za usаglašavanje teksta Zakona imenovao Halida Genjca, Ljilju Zovko i Darka Babalja.

Nije usvojeno negativno mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH, te je Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH zadužena da Domu dostavi novi izvještaj o Prijedlogu zakona.

Odbijen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH, jer je Dom usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o ovom zakonskom prijedlogu.

Nije usvojen Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom nije usvojio i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koje prijavljuju korupciju u institucijama BiH, čiji su predlagači delegati Bariša Čolak, Halid Genjac i Darko Babalj.

Usvojen je Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2017. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2017. godini. Usvojen je zaključak kojim se Državna regulatorna komisija zadužuje da, u roku od 30 dana od dana usvajanja zaključka, Domu naroda PSBiH dostavi izvještaj analitički po sektorima u tabelarnom prikazu o iznosima i učincima subvencija u oblasti električne energije.

Nije usvojen Godišnji izvještaj Centralne banke za 2017. godinu, kao ni finansijski izvještaj za godinu koja je završila 31. decembra 2017. godine.

Dom nije usvojio i Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno – kreditne agencije BiH za 2017. godinu.

Data je suglasnost za ratifikaciju:

  • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina za 2016. godinu između Evropske unije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine;
  • Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o međunarodnom drumskom saobraćaju;
  • Memoranduma o razumijevanju i saradnji u oblasti mladih između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar;
  • Aranžmana o bespovratnoj pomoći iz programa ORIO za Fazu provedbe i Fazu funkcioniranja i održavanja/Modernizacija regionalne ceste R-435, Nevesinje-Berkovići, ORIO11BA04I između Kraljevine Holandije, koju predstavlja ministar za vanjsku trgovinu i razvojnu saradnju, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja ministar finansija i trezora BiH;
  • Sporazuma o zajmu (Projekat restrukturiranja Željeznica Republike Srpske) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;
  • Sporazuma o privredno-tehničkoj saradnji za bespovratnu pomoć između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine.

Za narednu sjednicu Doma odgođeno je razmatranje i izjašavanje o davanju saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju za saradnju u oblasti obrazovanja, visokog obrazovanja i naučnog istraživanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar i Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o saradnji u oblasti zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošljavanja zdravstvenih radnika. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću