MENI
5.6.2018

Članovi Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH razgovarali sa savjetnikom poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta R Italije

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Mladen Bosić i njegov zamjenik Šefik Džaferović razgovarali su danas sa savjetnikom u kabinetu poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta Republike Italije Paole Severino, Alfredom Conteom o borbi protiv korupcije u našoj zemlji.

Predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Mladen Bosić zahvalio se na podršci koju institucije Republike Italije daju našoj zemlji u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Prema riječima predsjedavajućeg Bosića, pitanje borbe protiv korupcije pitanje je koje se treba rješavati proporcionalno sa drugim pitanjima, odnosno treba se što je više moguće držati pod kontrolom. Ukoliko se to ne čini, dodao je Bosić, onda ono može obuhvatiti cijelo društvo i državu i stoga treba uspostaviti procedure kako bi se postigla efikasna borba protiv korupcije. Isto tako, poručio je predsjedavajući Predstavničkog doma, važnu ulogu u borbi protiv korupcije ima i pravosuđe, što znači da i ono treba jačati svoju ulogu i biti što nezavisnije u rješavanju ovog problema.

Zamjenik predsjedavajućeg Šefik Džaferović istaknuo je da je borba protiv korupcije jedan od važnijih problema sa kojima se susreće BiH. Kako je pojasnio, u našoj zemlji često se etnički i drugi problemi stavljaju u fokus, a što zapravo ima za cilj da ostali životni problemi, a prvenstveno pitanje borbe protiv korupcije, ostanu po strani. Zato, naglasio je Džaferović, odgovor države mora biti stvaranje sistema koji će zadatak borbe protiv korupcije ispuniti a koji, nažalost, do sada nije izgrađen. Jedno od rješenja, poručio je Džaferović, svakako je jačanje agencija koje su nadležne za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Sagovornici su razmijenili mišljenja i o važećem Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, te zaključili da je potrebno uraditi izmjene postojećeg zakonskog rješenja jer, kako je rečeno, u važećim zakonskim propisima primjetan je utjecaj politike čime je načinjena velika šteta prvenstveno društvu u cjelini. S tim u vezi, naglašeno je danas, treba težiti postizanju dogovora oko rješenja ovog pitanja i vratiti se bar rješenjima koja su postojala prije važećih izmjena i dopuna Zakona. S tim u vezi, gospodin Conte upoznat je da su izmjene ovog Zakona trenutno u proceduri u Vijeću ministara BiH, te da se članovi Kolegija Predstavničkog doma PSBiH nadaju da bi on do oktobra mogao biti u parlamentarnoj proceduri.

Savjetnik u kabinetu poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta Republike Italije Paole Severino istaknuo je da su parlamenti spona sa nadležnim agencijama u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Zato, rekao je Conti, potrebno je što je prije moguće izvršiti izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, što bi doprinijelo jačanju antikorupcijskih elemenata. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću