MENI
16.5.2018

Održana 63. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

Na 63. sjednici Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrđena je usklađenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH i podržana su načela Prijedloga zakona o dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, čiji je predlagač poslanik Mirsad Đonlagić.

Komisija je utvrdila usklađenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH za Prijedlog zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Odgođeno je izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Zaključeno je da se od Kolegija Predstavničkog doma PSBiH zatraži produženje roka za dostavu izvještaja o ovom Prijedlogu zakona do naredne sjednice Doma, a da Vijeće ministara BiH do naredne sjednice Komisije dostavi mišljenje o amandmanima na ovaj zakonski prijedlog.

Nije utvrđena usklađenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH za Prijedlog zakona o krivičnom postupku BiH, čiji je predlagač poslanik Nikola Lovrinović, tako da se Komisija nije izjasnila o načelima ovog zakonskog prijedloga.

Usvojen je Izvještaj o radu Pravobranilašstva BiH za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

Komisija je usvojila i Izvještaj o razlozima neprimanja Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH u punopravno članstvo Evropske organizacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), sa konkretnim prijedlogom mjera za otklanjanje uočenih slabosti. Usvojen je i zaključak u kojem se ističe da Komisija prima k znanju Izvještaj i proslijeđuje ga Predstavničkom domu PSBiH da o njemu obavi raspravu, uz prisustvo direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i Ministra civilnih poslova BiH.

Za narednu sjednicu Komisije odgođeno je razmatranje akta sekretara Zajedničke službe Sekretarijata PSBiH u vezi s upitnikom Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću