MENI
16.5.2018

Održana 64. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

Na 64. sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojeni su Godišnji izvještaj i finansijski izvještaji Centralne banke BiH za 2017. godinu.

Primljen je k znanju Tromjesečni financijski izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH za period od 1. januara do 31. marta 2018. godine.

Komisija je primila k znanju i dopise deset institucija BiH čije je poslovanje ocijenjeno revizorskim „mišljenjem s rezervom uz skretanje pažnje“ (obuhvaćajući mišljenja s rezervom o finansijskim izvještajima i/ili mišljenja s rezervom na usklađenost s propisima, kao i skretanje pažnje u oba slučaja s ciljem nadzora realiziranja preporuka Ureda za reviziju i zaključaka Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH, koji su usvojeni u Predstavničkom domu PSBiH povodom revizije finansijskog poslovanja za 2016. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću