MENI
16.5.2018

Održana 30. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 30. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine primljena je k znanju predstavka Kazneno – popravnog zavoda (KPZ) Zenica.

Primljena je k znanju i još jedna predstavka KPZ-a Zenica, dopis KPZ-a Tuzla, kao i dopis Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću