MENI
15.5.2018

Održana 47. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

Na 47. sjednici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine podržan je, u drugoj fazi u komisiji, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Podržana su načela Prijedloga zakona o Državnog agenciji za istrage i zaštitu BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Zajednička komisija primila je k znanju Izvještaj o radu Koorinacijskog odbora za kontrolu malog i lakog naoružanja u BiH za 2017. godinu i Kvartalni izvještaj o realiziranju aktivnosti vezanih uz aktiviranja MAP-a za period od januara do marta 2018. godine.

Primljene su k znanju informacije o aktivnostima Zajedničke komisije:

  • Informacija o obavljenoj radnoj posjeti Glavnom sjedištu Službe za poslove sa strancima, Sarajevo, 14. 2. 2018,
  • Informacija o obavljenoj radnoj  posjeti Operativno-komunikacijskom centru 112 Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH, Sarajevo, 22. 2. 2018,
  • Informacija o održanom sastanku članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH s komandantom EUFOR-a, Sarajevo, 6. 3. 2018,
  • Informacija o posjeti članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH sjedištu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, 13. 3. 2018,
  • Informacija o održanom sastanku članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH s komandantom Štaba NATO-a u Sarajevu, Sarajevo, 13. 3. 2018,
  • Informacija o održanom seminaru o značaju nuklearne sigurnosti, Sarajevo, 19. 3. 2018,
  • Informacija o radnoj posjeti institucijama zakonodavne i izvršne vlasti Republike Srbije, Beograd, 27 - 29. 3. 2018. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću