MENI
14.5.2018

Zamjenik predsjedavajuće Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Centralnoevropske inicijative Fehim Škaljić učestvovao na sastanku Parlamentarnog odbora CEI-a

Zamjenik predsjedavajuće Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Centralnoevropske inicijative (PSCEI) Fehim Škaljić učestvovao je na sastanku Parlamentarnog odbora CEI-a koji je, na temu „Održivi turizam“, danas održan u Zagrebu.

Učestvujući u raspravi na temu održivog turizma, gospodin Škaljić istaknuo je da turizam predstavlja višestruku potrebu naših zajednica, uzimajući u obzir činjenicu da je turizam grana koja se najbrže razvija. Ekonomija i turizam iskazuju visok nivo regionalne prihvatljivosti, rekao je Škaljić te dodao da su, prema podacima iz 2017. godine, turisti ostvarili više od 1,3 miliona posjeta BiH, što je za gotovo 14 posto više u odnosu na 2016. godinu. Prema riječima Škaljića, turisti se u BiH u prosjeku zadržavaju dva dana te se, s tim u vezi, trebaju razmatrati zajednički turistički projekti zemalja regije koji bi omogućili cirkulaciju turista u većem obimu nego što je slučaj danas. Razvoj regionalnih aktivnosti u turizmu, vodi ka značajnijem ekonomskom utjecaju sa ukupnim učincima za zapošljavanje i bruto domaći proizvod u BiH, rekao je Škaljić i dodao da će zajednički rad i razmjena dostignuća u oblasti turizma omogućiti da zemlje regije dostignu potreban ekonomski napredak.

Na sastanku je usvojena i Zajednička izjava, u kojoj su delegacije iz parlamenata Austrije, Bjelorusije, BiH, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Italije, Makedonije, Crne Gore, Poljske, Rumunije, Srbije, Slovačke i Ukrajine pozvali državne parlamente i vlade da uzmu u obzir veliku važnost jačanja međusektorske saradnje u oblasti turizma i kulture prilikom predlaganja i provođenja zakonskih inicijativa. Također, u izjavi je data preporuka svim državama članicama Evropske unije (EU) da poduzmu napore koji će omogućiti maksimalno korištenje resursa u fondovima EU, a zemljama koje su u procesu pregovanja o članstvu u EU da se blagovremeno pripreme za korištenje tih razvojnih mogućnosti, uključujući aktivno učešće u postojećim makro – regionalnim strategijama EU. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću