MENI
16.4.2018

Održana 62. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

Na 62. sjednici Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržan je, u drugoj komisijskoj fazi, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Podržan je, u drugoj komisijskoj fazi, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Utvrđena je usklađenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH i podržana su načela Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Komisija je zaključila da od Predstavničkog doma PSBiH zatraži da Vijeće ministara BiH, najduže u roku od 30 dana, dostavi mišljenja o Prijedlogu zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BiH, čiji su predlagači poslanici Borislav Bojić, Hazim Rančić, Jasmin Emrić, Diana Zelenika, Damir Arnaut, Saša Magazinović, Senad Šepić i Maja Gasla – Vražalica.

Nije utvrđena usklađenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH za Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sportu u BiH, čiji je predlagač poslanik Mirsad Đonlagić, tako da se Komisija nije izjasnila  o načelima navedenog Prijedloga zakona.

Komisija nije utvrdila usklađenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH ni za Prijedlog zakona o dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, čiji je predlagač Mirsad Đonlagić te se, također, nije izjasnila o načelima ovog zakonskog prijedloga.

Podržan je Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, čiji je podnosilac Zakonodavno – pravni sektor Sekretarijata PSBiH i uredi sekretara ustavnopravnih komisija oba doma PSBiH.

Komisija je podržala i uputila u dalju parlamentarnu proceduru inicijativu poslanice Hanke Vajzović kojom se Vijeće ministara BiH zadužuje da naloži Agenciji za državnu službu BiH (ADS BiH) da pripremi integralni/prečišćeni tekst Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i uputi ga u parlamentarnu proceduru na usvajanje/verifikaciju. Također, u usvojenoj inicijativi Vijeće ministara BiH zadužuje se da, s obzirom na značajan procenat izmjena i dopuna ovog zakona (više od 50% - u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH), naloži ADS-u BiH da izradi novi tekst ovog zakona koji bi Vijeće ministara BiH u redovnoj proceduri uputilo PSBiH. Komisija je zaključila i da zatraži od Predstavničkog doma PSBiH da ovlasti ustavnopravne komisije domova PSBiH da izrade prečišćeni tekst ovog zakonskog prijedloga. (kraj)

 

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću