MENI
16.4.2018

Okončana 50. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava

Na 50. sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanja i poštivanja ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH za 2017. godinu. Komisija je odlučila da se iz poglavlja IV. Izvještaja Nezavisne komisije, iz dijela b) preporuka Izvještaja briše preporuka 4., te se umjesto toga zaključilo da pozove Zajednička komisija za administrativne poslove PSBiH da preispita mogućnosti ostvarivanja putnih troškova i naknada za rad u Nezavisnoj komisiji.

Usvojen je Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2017. godinu.

Primljena je k znanju Informacija o posjetu Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH. Usvojen je i zaključak kojim se od Agencija traži da dostavi izvještaj o svom radu, s posebnim osvrtom na eventualne probleme u radu, koje bi potom Zajednička komisija razmatrala i dostavila domovima PSBiH na razmatranje i sa odgovarajućim zaključcima na usvajanje. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću