MENI
16.4.2018

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH učestvovala na Petom plenarnom zasjedanju Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Mladen Bosić, zamjenik predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSSEECP) Momčilo Novaković i članica Delegacije Hanka Vajzović učestvovali su na Petom plenarnom zasjedanju PSSEECP-a, koje je pod predsjedavanjem Slovenije održano u Ljubljani.

Obraćajući se prisutnima, u okviru panela o perspektivama PSSEECP-a u svjetlu novih političkih odnosa u Evropi, predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Mladen Bosić istaknuo je da je tanka linija između mira i rata i zato je potrebna što čvršća i bolja saradnja, više razgovora i pregovaranja između zemalja članica SEECP-a kako bi se očuvao regionalni mir i stabilnost.

Predsjedavajući Bosić sa žaljenjem je konstatirao da ova regija ima veoma burnu prošlost koju su obilježili brojni sukobi i stradanja, te da su građani i najveće žrtve previranja velikih sila koje igraju svoje igre na našem tlu. Prema riječima gospodina Bosića, svjedoci smo tragičnih dešavanja u Siriji i novog tretmana za globalni mir koji pokazuju koliko je opasno polarizirati današnji svijet te su zato, rekao je, sigurnost i stabilnost trenutno jedan od najvećih izazova.

U svom obraćanju predsjedavajući Bosić ukazao je i na važnost odlučnije borbe protiv kriminala i korupcije, kao i na rastući problem populizma. Kako je pojasnio, zločin ne poznaje granice, a organizirani kriminal, korupcija i pranje novca veliki su problem u BiH. Zato je, poručio je Bosić, neophodna snažnija podrška Evrope, razmjena iskustava i bolja regionalna saradnja u suzbijanju kriminala, korupcije i ostalih devijacija koje nagrizaju društvo. Važno je pružiti snažnu podršku BiH i zemljama regije na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU), u borbi protiv siromaštva, smanjenju nejednakosti, zaustavljanju odliva mozgova, kao i digitalizaciji i modernizaciji društva, poručio je Bosić.

Tokom dvodnevnog zasjedanja PSSEECP-a usvojena je završna deklaracija Petog plenarnog zasjedanja PSSEECP-a, u kojoj je potvrđena posvećenost procesu evropskih integracija učesnica PSSEECP-a i ponovno potvrđena važnost procesa proširenja EU, kao mehanizma za osiguranje mira, stabilnosti i sigurnosti u regiji. U završnoj deklaraciji, između ostalog, naglašeno je da je perspektiva pristupanja članstvu u EU i dalje glavni pokretač reformi, stabilnosti i sigurnosti u regiji, i da je proces proširanje EU nezamjenjiv alat za jačanje opredijeljenosti za integriranje učesnica SEECP-a u EU, koje su na putu ka članstvu u EU (tekst završne deklaracije možete pročitati ovdje).

Na Petom plenarnom zasjedanju PSSEECP-a održane su i sjednice generalnih komiteta PSSEECP-a, na kojim su izabrane zemlje predsjedavajuće u narednom jednogodišnjem mandatu. Tako je za predsjedavajuću Generalnog komiteta za pravosuđe, unutarnje poslove i saradnju u području sigurnosti PSSEECP-a izabrana Makedonija, za predsjedavajuću Generalnog komiteta za socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku izabrana je Crna Gora, a za predsjedavajuću Generalnog komiteta za privredu, energetiku i infrastrukturu izabrana je Turska.

Predviđeno je da BiH, do kraja ovog mjeseca, na Konferenciji ministara vanjskih poslova SEECP-a, bude potvrđena za naredno jednogodišnje predsjedavanje PSSEECP-oma. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću