MENI
13.4.2018

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH učestvovala u radu Interparlamentarne konferencije o instrumentima za pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj

Predsjedavajući Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Šemsudin Mehmedović, zamjenik predsjedavajućeg Komisije Nenad Lalić i zamjenik predsjedavajućeg Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH Sead Kadić učestvovali su u radu Interparlamentarne konferencije Evropskog parlamenta i parlamenata pretpristupnih zemalja o instrumentima za pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj (IPARD), koja je danas održana u Beogradu.

Cilj Konferencije bio je analiza dosadašnjih iskustava i budućih perspektiva u korištenju instrumenata pretpristupne pomoći Evropske unije (EU) za ruralni razvoj.

Na Konferenciji, kojom su predsjedavali član Evropskog parlamenta (EP) i predsjedavajući Komiteta za poljoprivredu i razvoj EP Czesław Siekierski i poslanik Narodne skupštine Republike Srbije (NSRS) i predsjedavajući Komisije za evropske integracije NSRS Nenad Čanak, naglašen je značaj informiranja i edukacije korisnika instrumenata pretpristupne pomoći EU za ruralni razvoj, kao i potreba kreiranja ispravne percepcije načina korištenja ovih sredstava, odnosno njihove namjene.

Iako su zemlje regije u različitim fazama uspostavljanja struktura za korištenje IPARD-a, na Konferenciji je konstatirano da je nakon početka korištenja ovih sredstava predviđeno njihovo sve veće učešće u poticajnim politikama zemlje korisnice. Takve politike, rečeno je, istovremeno moraju biti usklađene sa prioritetima Evropske komisije i biti dijelom usaglašenih strategija ruralnog razvoja.

Učesnici Konferencije zaključili su da formiranje IPARD struktura zahtijeva dodatno jačanje postojećih administrativnih kapaciteta za ruralni razvoj, ali da su koristi za sektor poljoprivrede nemjerljivo veće od neophodnih administrativnih troškova.

Osim predstavnika parlamenata svih pretpristupnih zemalja, svoja izlaganja i diskusije na konferenciji imali su i ministrica za evropske integracije Republike Srbije Jadranka Joksimović, poslanica i članica Komiteta za vanjska pitanja EP Eleni Teukarus, predsjednik Komiteta za poljoprivredu i razvoj EP Czesław Siekierski, potpredsjednica Komiteta Maria Gabriela Zoană i član ovog Komiteta Ivari Padar. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću