MENI
13.3.2018

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH posjetili glavno sjedište Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Sifet Podžić i član Zajedničke komisije Mario Karamatić posjetili su danas Glavno sjedište Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i tom prilikom razgovarali sa direktorom Direkcije Mirsadom Vilićem. Radna posjeta Glavnom sjedištu Direkcije obavljena je u skladu s Godišnjim planom rada za 2018. te sa ciljem sagledavanja aktuelnog stanja, sticanje uvida u stepen koordinacije u radu policijskih tijela BiH i saradnju s policijskim agencijama i institucijama iz sektora sigurnosti.

Direktor Vilić upoznao je članove Zajedničke komisije sa aktivnostima Direkcije, kao i sa izazovima sa kojima se susreću policijski službenici u svakodnevnom radu. Razmijenjena su mišljenja o postojećim zakonskim rješenjima i nadležnostima u sektoru sigurnosti u Bosni i Hercegovini, te potrebi njihove dosljednije primjene i blagovremene dogradnje.

Razgovarano je, također, i o brojnim aktivnostima koje se realiziraju u saradnji svih relevantnih subjekata iz sektora sigurnosti i data je puna podrška nastavku saradnje putem kanala INTERPOL-a i EUROPOL-a, koja se odvija preko Direkcije. Članovi Zajedničke komisije izrazili su i interesovanje za osiguranje trajnog smještaja Direkcije.

Članovi Zajedničke komisije obišli su i Operativni centar Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH gdje su se susreli sa predstavnicima policijskih agencija iz sastava Ministarstva sigurnosti BiH, entitetskih ministarstva unutarnjih poslova kao i dijela kantonalnih ministarstva koji su neposredno angažirane na izvršenju konkretnih zadataka.

Članovi Zajedničke komisije su tokom posjete izrazili zadovoljstvo povodom postignutih rezultata Direkcije u proteklom periodu, te su dali i punu podršku njenom daljem radu, kao i budućim planiranim aktivnostima u skladu sa strateškim dokumentima Direkcije. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću