MENI
12.3.2018

Zakazana 59. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajućа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sazvala je 59. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 21. mart 2018. godine sa početkom u 10 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 58. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Amira Fazlića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine po hitnom zakonodavnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-668/18, od 5.3.2018.;
 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon brој: 01,02-02-1-2568/17, оd 30.10.2017. (drugo čitanje);
 5. Priјеdlоg zаkоnа о izmјеni Zаkоnа о plаćаmа i nаknаdаmа u instituciјamа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, prеdlаgаč: poslanica Bоrјаnа Krištо, zаkоn brој:01-02-1-205/18, оd 18.1.2018.(drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-377/18, od 5.2.2018. (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-531/18, od 19.2.2018. (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Mirsad Đonlagić, zakon broj: 01-02-1-674/18, od 2.3.2018. (prvo čitanje);
 9. Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (predlagač: poslanica Aleksandra Pandurević, broj: 01-02-1-1830/17, od 25.7.2017.);
 10. Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona oizmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2015/17, od 9.8.2017.);
 11. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, materijal broj: 05/7-50-19-555/18, od 21.2.2018.;
 12. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-16-1-507/18, od 26.2.2018.;
 13. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, za 2017. godinu, akt broj: 05/6-50-19-608/18, od 26.2.2018.;
 14. Izvještaj o radu Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za izradu prijedloga izmjena i dopuna poslovnika Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-19-683/18, od 7.3.2018.;
 15. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Bećirovića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), podnosim poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative obavi raspravu o Deklaraciji o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata, usvojenoj na sjednici Narodne skupštine RS-a“,broj: 01-50-1-544/18, od 20.2.2018.;
 16. Informacija Vijeća ministara BiH o nemogućnosti TV prijenosa utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici iz Kluba SBB – Fahrudin Radončić;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grant sredstvima između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške za unapređenje sigurnosti žena i odgovora na rodno zasnovanu diskriminaciju i nasilje u Bosni i Hercegovini (BHZ-16-0004), broj: 01,02-05-2-557/18, od 21.2.2018.;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva nacionalne odbrane Narodne Republike Kine o vojnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu, broj: 01,02-05-2-606/18, od 26.2.2018.;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, broj: 01,02-05-2-713/18, od 8.3.2018. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću