MENI
9.3.2018

Održana 45. sjednica Nezavisnog odbora

Na 45. sjednici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrđena je rang – lista uspješnih kandidata prijavljenih na Javni konkurs za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela BiH.

Prema utvrđenoj rang – listi, za poziciju direktora Granične policije BiH predložen je Zoran Galić, a za njegovog zamjenika predloženi su Fahrudin Halač, Jasmin Gogić i Ensad Korman. Za poziciju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Odbor je predložio Mirsada Vilića i Jasmina Gogića, dok su za pozicije zamjenika direktora Direkcije predloženi Ivica Bošnjak, Relja Kovač, Dragan Prodanović i Ranko Vuković. Odbor je za poziciju zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) predložio Đuru Kneževića.

Utvrđenu rang – listu uspješnih kandidata Odbor će, u skladu sa Zakonom o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, dostaviti ministru sigurnosti BiH na dalje postupanje. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću