MENI
14.2.2018

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH posjetili Glavno sjedište Službe za poslove sa strancima

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Sifet Podžić, njegovi zamjenici Borjana Krišto i Borislav Bojić i član Zajedničke komisije Bariša Čolak boravili su danas u radnoj posjeti Glavnom sjedištu Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH.

U okviru posjete, koja je realizirana u skladu sa Godišnjim planom rada Zajedničke komisije za 2018. godinu, direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić, njegov zamjenik Mirsad Buzar i pomoćnik Grenko Arapović upoznali su članove Zajedničke komisije sa aktivnostima Službe, osvrnuvši se posebno na aktuelni problem povećanja broja ilegalnih migranata i pokušaja nelegalnog prelaska granice Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, razgovaralo se i o kapacitetima Službe i spremnosti njenih struktura da odgovore izazovima koje povećan broj migranata i ilegalnih prelazaka uzrokuje.

Direktor Ujić i njegovi saradnici prezentirali su pravce koji su evidentirani kao najfrekventniji za ilegalne ulaske migranata. Istaknuli su i značaj dobre saradnje sa sigurnosnim i policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini, kao i sa susjednim zemljama i njihovim nadležnim službama.

Bilo je riječi i o sigurnosnom i humanitarnom aspektu ovog problema i eventualne eskalacije migrantske krize s kojom bi se naša država mogla suočiti.

Članovi Zajedničke komisije tokom razgovora ocijenili su da se Služba sa poslove sa strancima, kao i druge nadležne agencije i službe uspješno i krajnje odgovorno nose sa problemom povećanog broja migranata. Ukazali su na to da je i od Vijeća ministara BiH potrebno razumijevanje i finansijska podrška, budući da sredstva koja su planirana u budžetu nisu dovoljna da pokriju troškove koji nastaju povećanjem broja nelegalnih migranata u našoj zemlji.  

Članovi Zajedničke komisije izrazili su punu podršku radu Službe za poslove sa strancima, posebno zahtjevu za kadrovsku popunu terenskih centara s ciljem njihovog efikasnog odgovora na sigurnosne izazove, koji su, kako je rečeno, svakoga dana sve složeniji i zahtjevniji. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću