MENI
9.2.2018

Zakazana 36. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Ognjen Tadić sazvao je 36. sjednicu Doma naroda za utorak, 20. februar 2018. godine u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 35. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-2015/17, od 9.8.2017., skraćeni postupak;
 3. Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-1830/17, od 20.12.2017.;
 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-2568/17, od 30.10.2017.;
 5. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-2759/17, od 22.12.2017., skraćeni postupak;
 6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-2209/17 od 2. 2. 2018. godine;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-2397/17, od 2.2.2018. godine;
 8. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o parlamentarnom nadzoru, predlagač: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru, zakon broj: 01,02-02-1-1348/17 od 26.5.2017.);
 9. Prijedlog strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018.-2021.), okvirni dokument, materijal Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-28-108-2/18, od 16.1.2018.;
 10. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Pravovremenost postupaka javnih nabavki u institucijama BiH“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02,02/3-16-1-2870/17, od 12.12.2017.;
 11. Godišnji plan obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inozemstvu za 2018., materijal Ministarstva odbrane BiH, broj: 03/1-03-2799/17, od 1.12.2017.;
 12. Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH, predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/6-34-1-255/18, od 24.1.2018.;
 13. Prijedlog odluke o imenovanju parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, broj: 01,02-34-1-418/18, od 7.2.2018.;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu između Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-05-2-2852/17, od 8.12.2017.;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Nota Sporazuma o donaciji opreme za sigurnosne provjere između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine, broj: 01,02-05-2-212/18, od 18.1.2018.;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o razmjeni i međusobnoj zaštiti tajnih podataka, broj: 01,02-05-2-327/18, od 29.1.2018.;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije o provođenju Sporazuma između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji osoba koje borave bez dozvole, broj: 01,02-05-2-328/18, od 29.1.2018.;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske u traženju nestalih osoba, broj: 01,02-05-2-329/18, od 29.1.2018.;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), broj: 01,02-05-2-330/18, od 29.1.2018.;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o osnivanju transportne zajednice između Evropske unije i stranaka potpisnica iz Jugoistočne Evrope: Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Republike Srbije i Kosova, broj: 01,02-05-2-331/18, od 29.1.2018.;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Interreg V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne saradnje CCI 2014TC16M4TN002 između Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju zastupa Vijeće ministara BiH, i Italije, koju zastupa Regione Emilia-Romagna, upravljačko tijelo za Interreg V-B Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje (ADRION), broj: 01,02-05-2-332/18, od 29.1.2018.;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu br. TF0A4795 (Projekat smanjenja faktora zdravstvenih rizika) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-05-2-333/18, od 29.1.2018.;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom drumskom prijevozu putnika i tereta, potpisanog 16. oktobra 2004., broj: 01,02-05-2-335/18, od 30.1.2018.;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Vijeća Evrope, potpisanog 30. augusta 2017. u Sarajevu, broj: 01,02-05-2-336/18, od 30.1.2018.;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Vijeća Evrope, potpisanog 25. augusta 2017., broj: 01,02-05-2-337/18, od 30.1.2018.;
 26. Razmatranje materijala sa oznakom „povjerljivo“, akt broj: P-POV-07-03-10-9-100/17, od 24.10.2017. (Napomena: Materijal za ovu tačku dnevnog reda je zbog povjerljivosti dostupan isključivo kod sigurnosnog službenika Parlamentarne skupštine BiH i nije ga moguće iznositi. Uvid u materijale može se ostvariti u kancelariji broj 215 (III sprat), svakim radnim danom od 9 do 17 sati). (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću