MENI
8.2.2018

Održana 53. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) odgodila je, na 53. sjednici, izjašnjavanje o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i drugim naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojeg je po skraćenom postupku predložilo Vijeće ministara BiH. Komisija je od Ministarstva finansija i trezora BiH zatražila da do naredne sjednice Komisije napravi analizu posljedica primjene predloženih izmjena na član 55. Zakona o platama i drugim naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Usvojen je Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi „Blagovremenost postupaka javnih nabavki u institucijama BiH“.

K znanju je primljen Izvještaj o izvršenim prestrukturiranjima rashoda institucija Bosne i Hercegovine unutar budžetskih rashoda za period 1. januar – 30. septembra 2017. godine, dostavljen od Ministarstva finansija i trezora BiH.

Primljena je k znanju Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar – septembar 2017. godine, koja je dostavljena od Ministarstva finansija i trezora BiH.

K znanju je primljen i dopis Radio – televizije Bosne i Hercegovine – realizacija zaključka s 43. sjednice Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH.

Primljena je k znanju i Informacija Ministarstva pravde BiH o realizaciji preporuka iz Izvještaja revizije učinka „Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine“.

Usvojen je Orijentacioni radni plan Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH za 2018. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću