MENI
7.2.2018

Zakazana 57. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajućа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sazvala je 57. sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 20. februar 2018. godine sa početkom u 10 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

                                                       

 1. Usvajanje zapisnika 55. i 56. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička  pitanja;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović, broj: 01-02-1-2400/17, od 9.10.2017. (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon brој: 01,02-02-1-2568/17, оd 30.10.2017. (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i  dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Aleksandra Pandurević, Borjana Krišto i Mirsad Isaković, zakon broj: 01-02-1-2687/17, od 15.11.2017. (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2759/17, od 22.12.2017. (drugo čitanje) skraćeni postupak;
 7. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-1752/17, od 14.11.2017. (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Salko Sokolović, Senad Šepić i  Sadik Ahmetović, zakon broj: 01-02-1-2884/17, od  14. 12. 2017. (prvo čitanje);
 9. Priјеdlоg zаkоnа о izmјеni Zаkоnа о plаćаmа i nаknаdаmа u instituciјamа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, prеdlаgаč: pоslаnicа Bоrјаnа Krištо, zаkоn brој:01-02-1-205/18, оd 18.1.2018. (prvo čitanje);
 10. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o parlamentarnom nadzoru (predlagač: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru, zakon broj: 01,02-02-1-1348/17, od 26.5.2017.);
 11. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Direkcije zakoordinaciju policijskih tijela BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1857/17, od 27.7.2017.
 12. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH za 2016. godinu,broj: 01-16-1-1890/17, od 27.7.2017.;
 13. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1930/17, od 27.7.2017.;
 14. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Granične policije BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1934/17, od 27.7.2017.;
 15. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1952/17, od 27.7.2017.;
 16. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva sigurnosti BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1955/17, od 27.7.2017.;
 17. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1956/17, od 27.7.2017.;
 18. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1974/17, od 27.7.2017.;
 19. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1978/17, od 27.7.2017.;
 20. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1986/17, od 27.7.2017.;
 21. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika iz Kluba Nezavisni blok, koji glasi: „Predstavnički dom poziva Vijeće ministara BiH da zajedno s nadležnim entitetskim institucijama provjeri koliko iznose maloprodajne marže distributera nafte i naftnih derivata u BiH po jednom litru goriva, kako bi se one mogle zakonski ograničiti, a sve kako bi se dio najavljenog poskupljenja zbog uvođenja dodatnih akciza prebacio i na njihov teret i ublažilo najavljeno poskupljenje za građaneBiH”,broj: 01-02-1-2340/17, od 2.2.2018.;
 22. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, broj: 05/1-50-19-273/18, od 25.1.2018., i Plan rada Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 05/1-50-13-26-39-12/17, od 21. 12. 2017.;
 23. Prijedlog odluke o imenovanju parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, broj: 01,02-34-1-418/18, od 7.2.2018.;
 24. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Bećirovića, podnesene 14.12.2017., koja glasi:„Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), podnosim poslaničku inicijativu kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH poziva nadležne organe Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantona 10, Srednjobosanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona i Posavskog kantona da, najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, izmijene i dopune ustave navedenih kantona s ciljem osiguranja ustavne ravnopravnosti Srba, kao i da se ustavima kantona, u kojima to do sada nije učinjeno, precizira i osigura ustavna ravnopravnost bosanskog i srpskog jezika, te latinice i ćirilice.“,broj: 01-50-1-15-54/17, veza broj:01-50-1-2891/17;
 25. Razmatranje poslaničke inicijative Senada Šepića, Salka Sokolovića i Sadika Ahmetovića, podnesene 17.1.2018., koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), podnosimo poslaničku inicijativu za utvrđivanje maksimalnog iznosa maloprodajne marže distributera nafte i naftnih derivata“,broj: 01-50-1-194/18;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat jačanja bankarskog sektora) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-05-2-2851/17, od 8.12.2017.;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o razmjeni i međusobnoj zaštiti tajnih podataka, broj: 01,02-05-2-327/18, od 29.1.2018.;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije o provođenju Sporazuma između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji lica koja borave bez dozvole, broj: 01,02-05-2-328/18, od 29.1.2018.;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola za saradnju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o traženju nestalih lica, broj: 01,02-05-2-329/18, od 29.1.2018.;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), broj: 01,02-05-2-330/18, od 29.1.2018.;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o osnivanju transportne zajednice između Evropske unije i strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope; Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Republika Srbija i Kosovo, broj: 01,02-05-2-331/18, od 29.1.2018.;
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju za program Interreg V-B Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje CCI2014TC16M4TN002 između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara BiH, i Italije, koju predstavlja Regione Emilia-Romagna, upravljačko tijelo transnacionalnog programa saradnje „INTERREG V-B Jadransko-jonski (ADRION), broj: 01,02-05-2-332/18, od 29.1.2018.;
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu br. TF0A4795 (Projekat smanjenja faktora zdravstvenih rizika) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-05-2-333/18, od 29.1.2018.;
 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom drumskom prijevozu putnika i tereta, broj: 01,02-05-2-335/18, od 30.1.2018.;
 35. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Vijeća Evrope, broj: 01,02-05-2-336/18, od 30.1.2018.;
 36. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Vijeća Evrope, broj: 01,02-05-2-337/18, od 30.1.2018. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću