MENI
6.2.2018

Članovi Kolegija Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH razgovarali sa menadžmentom Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu sigurnost

Članovi Kolegija Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Sifet Podžić, Borislav Bojić i Borjana Krišto razgovarali su danas u zgradi Parlamentarne skupštine BiH sa menadžmentom Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu sigurnost.

Direktor Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu sigurnost Marinko Zeljko i zamjenici direktora Zoran Tešanović i Emir Dizdarević informirali su članove Kolegija Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH o aktivnostima Agencije, te mjerama koje preduzimaju s ciljem daljeg jačanja i izgradnje nuklearne sigurnosti u Bosni i Hercegovini.

Razgovarano je o mjerama i aktivnostima koje jedan broj institucija trebaju  implementirati na nivou Bosne i Hercegovine, a u skladu sa ulogom i odgovornosti u vezi s pitanjem izgradnje i jačanja nuklearne sigurnosti.

Menadžment Agencije upoznao je članove Kolegija Zajedničke komisije i sa tokom priprema za seminar o značaju nuklearne sigurnosti u Bosni i Hercegovini, koji će se 19. marta ove godine održati u Sarajevu. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću