MENI
20.12.2017

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH učestvovala u Beču na sastancima Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice i Prvog parlamentarnog foruma Jugoistočne Evrope

Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), koju su činili poslanik u Predstavničkom domu PSBiH Predrag Kožul i delegatkinja u Domu naroda PSBiH Ljilja Zovko učestvovali su, u sjedištu Sekretarijata Energetske zajednice u Beču, u radu sastanka Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice.

Osim članova naše Delegacije, sastanku Parlamentarnog plenuma, na kome je usvojen niz važnih dokumenata u vezi sa načinom rada i sigurnosti snabdijevanja energijom, učestvovale su delegacije iz osam zemlja članica Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice.

Na sastanku je usvojen Preliminarni poslovnik o radu, koji će biti poslat Ministarskom vijeću Energetske zajednice na konačno odobravanje. Na prijedlog bosanskohercegovačke delegacije usvojena su dva amandmana na predloženi tekst Preliminarnog poslovnika.

Usvojen je i Izvještaj o sigurnosti snabdijevanja energijom u Energetskoj zajednici, koji su zajednički pripremili predstavnik Parlamenta Ukrajine i Evropskog parlamenta u Parlamentarnom plenumu Energetske zajednice.

U usvojenom Izvještaju zemlje članice Evropske unije i Energetske zajednice pozivaju se na veću solidarnost u stvaranju sigurnosti snabdijevanja električnom energijom i gasom, a zemlje članice Energetske zajednice na dosljednu implementaciju Trećeg energetskog paketa, kao i na prihvatanje ciljeva iz Energetske strategije EU do 2030. godine u pogledu redukcije emisije stakleničkih gasova (smanjenje za 40% u odnosu na 1990.), povećanja energije iz obnovljivih izvora (na 27 % u ukupnoj potrošnji) i povećanja energetske efikasnosti (uštede od najmanje 27% u odnosu na uobičajenu potrošnju).

Tokom sastanka direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač prezentirao je stanje implementacije Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice u zemljama članicama, te predstavio aktivnosti koje stoje pred Energetskom zajednicom u 2018. godini. Posebno je istaknuo preuzimanje i implementaciju Trećeg energetskog paketa u zemljama u kojima to još nije učinjeno, kao i preuzimanje i implementaciju Direktive o energetskoj efikasnosti.

Drugog dana boravka u Beču, članovi Delegacije PSBiH učestvovali su u radu Prvog parlamentarnog foruma Jugoistočne Evrope, koji je bio posvećen energetskoj efikasnosti i kreiranju politika za klimatski održiv razvoj. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću