MENI
11.12.2017

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH u Buenos Airesu učestvovala u radu Parlamentarne konferencije o WTO i prisustvovala otvaranju 11. Ministarske konferencije WTO

Usvajanjem završnog dokumenta u kome parlamentarci iz cijelog svijeta apeliraju na očuvanje principa slobodne trgovine po pravilima jednakim za bogate i siromašne države, u Buenos Airesu okončana je Parlamentarna konferencija o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) u čijem radu je učestvovala i Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u kojoj su bili predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić, predsjedavajući Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma PSBiH Šemsudin Mehmedović i predsjedavajući Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH Predrag Kožul.

U završnom dokumentu Konferencije, koju su zajednički organizirali Interparlamentarna unija (IPU) i Evropski parlament, oko 250 parlamentaraca iz više od 60 država i međunarodnih parlamentarnih organizacija snažno su podržali multilateralizam kao mehanizam nadzora i kontrole djelovanja WTO i istaknuli da slobodna trgovina treba da bude šansa za ekonomski razvoj i napredak, a ne prijetnja, kako je u ovom trenutku doživljavaju brojne zemlje u svijetu.

Učesnici Parlamentarne konferencije o WTO iz Buenos Airesa su uputili poruku da  dijalog i zajednički rad na pitanjima kakva su sigurnost hrane, očuvanje životne okoline, jednake šanse za žene i mlade, te revolucionarni tehnološki napredak koji sve zemlje nisu u stanju da prate, predstavljaju najbolji način da se rješavaju političke i ekonomske krize, kao i veliki trgovinski sporovi koji potresaju današnjicu.

Po okončanju Parlamentarne konferencije, članovi Delegacije PSBiH prisustvovali su i inauguralnoj sesiji kojom je u Buenos Airesu otvorena 11. Ministarska konferencija WTO, najvažniji godišnji skup ove međunarodne organizacije koja broji više od 160 zemalja članica.

Nakon otvaranja 11. Ministarske konferencije WTO, članovi Delegacije PSBiH imali su susret sa predsjedavajućim Radne grupe WTO za pregovore sa Bosnom i Hercegovinom ambasadorom Atanasom Atanassovom Paparizovom, s kojim su razmijenjene informacije o stanju pregovora naše zemlje za punopravno članstvo u WTO.

Bosna i Hercegovina se nalazi u završnoj fazi pregovora za članstvo u WTO. Sa Brazilom, Ukrajinom i Rusijom u toku su pregovori, po čijem okončanju neće biti prepreka da Bosna i Hercegovina bude primljena u punopravno članstvo WTO. (kraj)

 

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću