MENI
11.12.2017

Član Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope Damir Arnaut na sjednicama Komiteta za pravne poslove i ljudska prava i Potkomiteta za ljudska prava PSVE

Član Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) Damir Arnaut učestvovat će na sjednicama Komiteta za pravne poslove i ljudska prava i Potkomiteta za ljudska prava PSVE-a, koji će se održati u Parizu 12. decembra 2017. godine.

Kako je najavljeno, na sjednici Potkomiteta za ljudska prava PSVE-a obavit će se razgovor sa tri kandidata za mjesto povjerenika Vijeća Evrope za ljudska prava, među kojima se u drugom krugu prvi put nalazi i kandidat iz Bosne i Hercegovine, a to je na prijedlog naše zemlje Dunja Mijatović.

Listu tri kandidata, koju još čine Goran Klemenčić iz Slovenije i Pierre-Yves Le Borgn iz Francuske, Potkomisija za ljudska prava PSVE-a dostavio je Komitet ministara Vijeća Evrope, a PSVE će novog povjerenika Vijeća Evrope za ljudska prava izabrati na plenarom zimskom zasjedanju u Strazburu krajem januara 2018. godine.

Kandidat kojeg PSVE izabere na plenarnom zimskom zasjedanju u januaru naredne godine preuzet će dužnost povjerenika Vijeća Evrope za ljudska prava 1. aprila 2018. godine na mandat od šest godina, bez mogućnosti obnove mandata.

Povjerenik Vijeća Evrope za ljudska prava nezavisna je i nepristrasna institucija koju je Vijeće Evrope uspostavilo 1999. godine s ciljem promocije svijesti i poštivanja ljudskih prava u 47 država članica Vijeća Evrope. (kraj) 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću