MENI
10.12.2017

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH učestvuje u radu Parlamentarne konferencije o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u Buenos Airesu

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Ognjen Tadić, predsjedavajući Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma PSBiH Šemsudin Mehmedović i predsjedavajući Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH Predrag Kožul učestvuju u radu Parlamentarne konferencije o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), koja je sinoć počela u Buenos Airesu.

Ova Parlamentarna konferencija, koju su u glavom gradu Argentine, uoči 11. Ministarske konferencije WTO, zajednički organizirali Interparlamentarna unija (IPU) i Evropski parlament, okupila je oko 250 parlamentaraca iz više od 60 država i međunarodnih parlamentarnih organizacija iz cijelog svijeta. 

Ključni zvaničnici Konferencije, koji su se učesnicima obratili tokom inauguralne sjednice, nisu krili ambiciju da ovaj skup preraste u parlamentarnu dimenziju WTO. S tim u vezi, predsjednik Predstavničkog doma argentinskog Kongresa Emilio Monzo, predsjednica Senata Argentine Marta Gabriela Michetti, predsjednica IPU Gabriela Cuevas Barron, kao i potpredsjednik Evropskog parlamenta Mairead Mc Guinness upozorili su da su davno prošli dani kada su vanjska i trgovinska politika bile u isključivoj nadležnosti izvršnih vlasti, te poručili da je vrlo važno da se osigura postojanje parlamentarne dimenzije koja bi vršila nadzor nad aktivnostima WTO, promovirajući efikasnost i pravičnost djelovanja u duhu ciljeva koje je WTO postavila na ranijim ministarskim konferencijama.

Naglašavajući da se zalažu za slobodnu i pravičnu trgovinu koja bi bila od koristi za ljude svuda u svijetu, te unaprijedila razvoj ekonomije i smanjila siromaštvo, parlamentarci su apelirali na ministre zemalja članica WTO da rade na osiguravanju ciljeva održivog razvoja planete, kao i na zaštiti čovjekove okoline. Istovremeno, učesnici Parlamentarne konferencije u Buenos Airesu snažno su se založili za unapređenje dijaloga između vlada, parlamenata i civilnog društva s ciljem promocije transparentnosti rada i pravila WTO, te uspostavljanja parlamentarnog nadzora i utjecaja u oblasti vanjske trgovine i otvaranja razgovora unutar WTO o temama od ključnog značaja za svakodnevni život ljudi.

Na marginama Parlamentarne konferencije o WTO, članovi Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imali su brojne neformalne susrete sa parlamentarcima iz zemalja Evropske unije, kao i drugih zemalja članica WTO koje mogu da pomognu da naša zemlja u najskorije vrijeme okonča pregovore za punopravno članstvo u WTO.

Tadić, Mehmedović i Kožul prisustvovat će i inauguralnoj sjednici 11. Ministarske konferencije WTO u Buenos Airesu, zatim na Simpozijumu o trgovini i održivom razvoju, kao i na Biznis forumu Ministarske konferencije WTO. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću