MENI
7.12.2017

Održana 50. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

Na 50. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržana su načela Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Komisija je podržala i načela Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda te Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Primljena je k znanju Informacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH o realiziranju preporuka iz Izvještaja revizije učinka o temi „Upravljanje grantovima u institucijama BiH“.

Odgođeno je izjašnjavanje o Informaciji Ministarstva pravde BiH o realiziranju preporuka iz Izvještaja revizije učinka o temi „Upravljanje grantovima u institucijama BiH“, zbog neprisustva ovlaštenog predlagača. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću