MENI
6.12.2017

Zakazana 55. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajućа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sazvala je 55. sjednicu Predstavničkog doma za petak, 15. decembar 2017. godine u 10 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Komentari na dobivene odgovore na poslanička  pitanja;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, predlagači poslanici: Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović, broj: 01-02-1-2340/17, od 29.9.2017., s Mišljenjem Ustavnopravne komisije;
 3. Prijedlog zakona o dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Mirsad Đonlagić, zakon broj: 01-02-1-2528/17, od 25.10.2017. (prvo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Mirsad Đonlagić, zakon broj: 01-02-1-2529/17, od 25.10.2017. (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon brој: 01,02-02-1-2568/17, оd 30.10.2017. (prvo čitanje);
 6. Priјеdlоg zаkоnа о sprеčаvаnju sukоbа intеrеsа u instituciјаmа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, prеdlаgаči pоslаnici: Bоrislаv Bојić, Hаzim Rаnčić, Јаsmin Еmrić, Diаnа Zеlеnikа, Dаmir Аrnаut, Sаšа Маgаzinоvić, Sеnаd Šеpić i Маја Gаsаl-Vrаžаlicа, zаkоn brој: 01-02-1-2573/17, оd 31.10.2017. (prvo čitanje);
 7. Priјеdlоg zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-1752-4/17, od 14.11.2017. (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Amir Fazlić, Nermina Kapetanović, Šefik Džaferović, Safer Demirović, Hazim Rančić, Asim Sarajlić i Šemsudin Mehmedović, zakon broj: 01-02-1-2686/17, od 15.11.2017. (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i  dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Aleksandra Pandurević, Borjana Krišto i Mirsad Isaković, zakon broj: 01-02-1-2687/17, od 15.11.2017. (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-2713/17, od 24.11.2017. (prvo čitanje), skraćeni postupak;
 11. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-16-1-1596/17, od 3.7.2017.;
 12. Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01,02-16-1-2013/17, od 8.8.2017.;
 13. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2016. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01,02-16-1-2013/17, od 8.8.2017.;
 14. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za antidoping kontrolu BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1856/17, od 27.7.2017.;
 15. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1857/17, od 27.7.2017.;
 16. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1861/17, od 27.7.2017.;
 17. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1889/17, od 27.7.2017.;
 18. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1890/17, od 27.7.2017.;
 19. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1891/17, od 27.7.2017.;
 20. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1896/17, od 27.7.2017.;
 21. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1897/17, od 27.7.2017.;
 22. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1898/17, od 27.7.2017.;
 23. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1912/17, od 27.7.2017.;
 24. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1913/17, od 27.7.2017.;
 25. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1914/17, od 27.7.2017.;
 26. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1915/17, od 27.7.2017.;
 27. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za promociju stranih investicija u BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1916/17, od 27.7.2017.;
 28. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1917/17, od 27.7.2017.;
 29. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1918/17, od 27.7.2017.;
 30. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane u BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1919/17, od 27.7.2017.;
 31. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1920/17, od 27.7.2017.;
 32. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1921/17, od 27.7.2017.;
 33. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1922/17, od 27.7.2017.;
 34. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Arhiva BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1923/17, od 27.7.2017.;
 35. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1924/17, od 27.7.2017.;
 36. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1925/17, od 27.7.2017.;
 37. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno zrakopolovstvo BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1926/17, od 27.7.2017.;
 38. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1927/17, od 27.7.2017.;
 39. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1928/17, od 27.7.2017.;
 40. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1930/17, od 27.7.2017.;
 41. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1931/17, od 27.7.2017.;
 42. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1932/17, od 27.7.2017.;
 43. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1933/17, od 27.7.2017.;
 44. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Granične policije BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1934/17, od 27.7.2017.;
 45. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1947/17, od 27.7.2017.;
 46. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1935/17, od 27.7.2017.;
 47. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za akreditiranje BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1936/17, od 27.7.2017.;
 48. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1937/17, od 27.7.2017.;
 49. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za mjeriteljstvo BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1938/17, od 27.7.2017.;
 50. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1941/17, od 27.7.2017.;
 51. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1942/17, od 27.7.2017.;
 52. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Jedinice za realizaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1943/17, od 27.7.2017.;
 53. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1944/17, od 27.7.2017.;
 54. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1945/17, od 27.7.2017.;
 55. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1946/17, od 27.7.2017.;
 56. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1950/17, od 27.7.2017.;
 57. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1951/17, od 27.7.2017.;
 58. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1952/17, od 27.7.2017.;
 59. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1953/17, od 27.7.2017.;
 60. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i prometa BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1954/17, od 27.7.2017.;
 61. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva sigurnosti BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1955/17, od 27.7.2017.;
 62. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1957/17, od 27.7.2017.;
 63. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1956/17, od 27.7.2017.;
 64. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1958/17, od 27.7.2017.;
 65. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1959/17, od 27.7.2017.;
 66. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1964/17, od 27.7.2017.;
 67. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1965/17, od 27.7.2017.;
 68. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva  BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1966/17, od 27.7.2017.;
 69. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1967/17, od 27.7.2017.;
 70. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1968/17, od 27.7.2017.;
 71. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1969/17, od 27.7.2017.;
 72. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1970/17, od 27.7.2017.;
 73. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1971/17, od 27.7.2017.;
 74. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1972/17, od 27.7.2017.;
 75. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Suda BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1973/17, od 27.7.2017.;
 76. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1974/17, od 27.7.2017.;
 77. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1975/17, od 27.7.2017.;
 78. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1978/17, od 27.7.2017.;
 79. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1979/17, od 27.7.2017.;
 80. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1980/17, od 27.7.2017.;
 81. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1981/17, od 27.7.2017.;
 82. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ureda za veterinarstvo BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1982/17, od 27.7.2017.;
 83. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1983/17, od 27.7.2017.;
 84. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1984/17, od 27.7.2017.;
 85. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Vijeća za državnu pomoć BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1985/17, od 27.7.2017.;
 86. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2016. godinu, broj: 01-16-1-1986/17, od 27.7.2017.;
 87. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Elektronsko poslovanje u institucijama BiH – uspostava i primjena“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-1-2541/17, od 26.10.2017.;
 88. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-1-2542/17, od 26.10.2017.;
 89. Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2016. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-2251/17, od 19.9.2017.;
 90. Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2016., podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-2187/17, od 8.9.2017.;
 91. Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2015., materijal Centralne izborne komisije BiH, broj: 01,02-16-1-2566/17, od 30.10.2017.;
 92. Izvještaj o slobodi govora i stanju medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, materijal: Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-37-2725/17 (veza broj: 01-50-1-15-35/16 i 01-50-1-1575/15), od 20.11.2017.;
 93. Informacija u oblasti stranih direktnih investicija u Bosni i Hercegovini, materijal Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH - FIPA, broj: 01,02-22-2546/17, od 26.10.2017.;
 94. Razmatranjeposlaničke inicijativeSalka Sokolovića, podnesene 25.10.2017., koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15),  podnosim poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da, u roku od 20 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi izvještaj o razlozima neprimanja Agencije za razvoj visokog obrazavanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo Evropske organizacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) s konkretnim prijedlogom mjera za otklanjanje uočenih slabosti“, broj: 01-50-1-2527/17.;
 95. Razmatranje poslaničke inicijative Senada Šepića, Salka Sokolovića i Sadika Ahmetovića, podnesene 23.11.2017., koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 79/14, 81/15 i 97/15),  podnosimo poslaničku inicijativu za sazivanje i održavanje sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o temi: „Informacija o negativnom trendu odlaska ljudi iz BiH, posebno mladih“, broj: 01-50-1-2753/17.;
 96. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, broj: 01,02-05-2-2414/17, od 9.10.2017.;
 97. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o kolokaciji dipomatsko-konzularnih predstavništava, broj: 01,02-05-2-2643/17, od 7.11.2017.;
 98. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s trećim potprojektom u okviru Programa stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-05-2-2644/17, od 7.11.2017.;
 99. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju za program Interreg V–B Dunav CC2014TC16M6TH001 između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara BiH, i Mađarske, koju predstavlja Ministarstvo za državnu ekonomiju, upravljačko tijelo transnacionalnog programa saradnje Interreg V–B Dunav, broj: 01,02-05-2-2645/17, od 7.11.2017.;
 100. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evropske investicione banke, zaključen 13. oktobra 2011. u Luksemburgu i 27. oktobra 2011. u Sarajevu – Hitna pomoć u slučaju poplava i prevencija A (Fi 31.529), broj: 01,02-05-2-2646/17, od 7.11.2017.;
 101. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak po predstavkama, broj: 01,02-05-2-2647/17, od 7.11.2017.;
 102. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka, broj: 01,02-05-2-2761/17, od 24.11.2017. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću