MENI
5.12.2017

Zamjenik predsjedavajuće Predstavničkog doma Mladen Bosić i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Safet Softić učestvovali u Briselu na Samitu o Zapadnom Balkanu

Zamjenik predsjedavajuće Predstavničkog doma Mladen Bosić i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Safet Softić predvodili su delegaciju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na Samitu evropske politike u Briselu posvećenom Zapadnom Balkanu.

Učesnici Samita najviše pažnje u diskusijama posvetili su nagomilanim ekonomskim problemima, nezaposlenosti, sigurnosnim izazovima, korupciji i vladavini prava. Istaknuto je da politička nestabilnost, korupcija i nefunkcioniranje pravne države koče ekonomski razvoj, privredne aktivnosti i sprečavaju dolazak značajnijih stranih investicija u region Zapadnog Balkana.

Prema mišljenju učesnika, proces evropskih integracija je usporen, a loša ekonomska situacija i nedostatak perspektive uzrok su masovnih migracija stanovništva, posebno mladih. Zbog toga bi, kako je rečeno, u narednom periodu trebalo posvetiti više pažnje ekonomskim reformama, rješavanju nagomilanih problema, ulaganjima u infrastrukturu, zajedničkim projektima i boljoj ekonomskoj saradnji zemalja Zapadnog Balkana.

Na Samitu je bilo riječi i o investicijama i značajnom utjecaju Kine, Turske, Rusije i arapskih zemalja na region.

Samit pod nazivom „Zapadni Balkan na raskrsnici, novi izazovi, promjena dinamike“ organizirali su Fondacija Konrad Adenauer i organizacija Prijatelji Evrope. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću