MENI
14.11.2017

Održana 45. sjednica Komisije za vanjske poslove

Na 45. sjednici Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dato je pozitivno mišljenje i predloženo je Domu davanje saglasnosti za ratificiranje:

 • Amandmana na Okvirni sporazum o kreditu od 28. maja 2013. između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine za finansiranje projekta jačanja sektora zdravstva – faza 2 LD1747 (2011);
 • Ugovora između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o evropskom partnerstvu;
 • Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću BiH u „Trećem programu za djelovanje Unije u oblasti zdravstva (2014. – 2020.)“;
 • Sporazuma o Vijeću ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske u oblasti turizma;
 • Nota sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2016. godinu, zaključenog razmjenom diplomatskih nota.

Zbog odsustva predstavnika Ministarstva sigurnosti BiH za narednu sjednicu Komisije odgođena je rasprava i davanje mišljenja o saglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka.

K znanju su primljeni sljedeći Izvještaji i materijali pristigli Komisiji:

 • Izvještaj sa sastanka Stalnog komiteta Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSSEECP), Opatija, 20. maj 2017.;
 • Izvještaj s plenarnog zasjedanja PSSEECP-a, Zagreb, 8. – 10. juni 2017.;
 • Rezolucija Evropskog parlamenta o nacrtu odluke Vijeća Evropske unije o sklapanju Okvirnog sporazuma između Evropske unije i Kosova o općim principima učešća Kosova u programima Unije;
 • Izvještaj s 13. plenarnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran (PSUzM), Rim, 12. i 13. maj 2017.;
 • Informacija o preuzimanju funkcije doajena diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini;
 • Zabilješka sa sastanka Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma PSBiH s članovima Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine Republike Srbije;
 • Izvještaj sa 43. godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Frankofonije, Luksemburg, 8. – 11. juli 2017.;
 • Izvještaj s Godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine OSCE-a, Minsk, od 5. do 9. jula 2017.;
 • Pismo Odbora za vanjske poslove Velike narodne skupštine Republike Turske o pokušaju vojnog udara u Republici Turskoj, izvedenog 15. jula 2016. godine;
 • Informacija o predizbornoj kampanji u Saveznoj Republici Njemačkoj;
 • Informacija o inauguralnoj sjednici i izboru novog rukovodstva 19. saziva Bundestaga SR Njemačke;
 • Izvještaj s Parlamentarne konferencije pod nazivom „Olakšati trgovinsku razmjenu i investicije na području Mediterana“, Rabat, Kraljevina Maroko, 8. i 9. oktobar 2017. godine.

Članovi Komisije nisu primili k znanju sljedeće materijale i dokumente:

 • Obraćanje predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića na zasjedanju Komiteta za vanjske poslove Evropskog parlamenta, Brisel, 19. juni 2017.;
 • Izvještaj s 4. samita predsjednika parlamenata država članica Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću