MENI
14.11.2017

Održana 55. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

Na 55. sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržana su načela Prijedloga zakona o izmjenama zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Komisija je usvojila i zaključak u kojem stoji da će se od Predstavničkog doma PSBiH zatražiti da se ovaj zakonski prijedlog na 54. sjednici Predstavničkog  doma PSBiH razmatra i u drugom čitanju.

Komisija je odgodila izjašnjavanje o načelima Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, čiji su predlagači poslanici Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović, te zaključilo da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Vijeće ministara BiH dostave mišljenja o ovom zakonskom prijedlogu. Zaključeno je i to da se od Kolegija Predstavničkog doma zatraži produženje roka za dostavu mišljenja o ovom zakonskom prijedlogu.

Nisu podržana načela Prijedloga zakona o dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Primljen je k znanju Izvještaj o obavljenim prestruktuiranjima rashoda institucija BiH unutar budžetskih rashoda za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine.

Komisija je primila k znanju i Informaciju Ministarstva sigurnosti BiH o poduzetim aktivnostima na realiziranju preporuka iz Izvještaja revizije učinka „Aktivnosti institucija BiH za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći“.

Primljen je k znanju Izvještaj Ministarstva civilnih poslova BiH i Informacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH o realiziranju preporuka iz Izvještaja revizije učinka „Upravljanje grantovima u institucijama BiH“. (kraj) 

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću