MENI
14.11.2017

Održana 54. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

Na 54. sjednici Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrđena je usklađenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Utvrđena je usklađenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH Prijedloga zakona o dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Komisija je utvrdila usklađenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu BiH, čiji je predlagač poslanica Aleksandra Pandurević.

Utvrđena je usklađenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH i podržana su načela Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji su predlagači poslanici Senad Šepić, Salko Sokolović i Sadik Ahmetović. Usvojen je i zaključak kojim Komisija traži da se o ovom Prijedlogu zakona do rasprave u drugoj fazi u komisiji pribavi mišljenje Centralne izborne komisije BiH. S tim u vezi, Komisija je predložila da se Prijedlog zakona dostavi Centralnoj izbornoj komisiji BiH i zatraži mišljenje o predloženom zakonu.

Komisija nije utvrdila usklađenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, čiji su predlagači poslanici Senad Šepić, Salko Sokolović i Sadik Ahmetović.

Zaključeno je da se akt Ministarstva pravde BiH - Nacrt pročišćenog teksta Zakona o upravnom postupku - dostavi Ustavnopravnoj komisiji Doma naroda PSBiH, sa zahtjevom da se održi zajednička sjednica ustavnopravnih komisija oba doma PSBiH o ovom pitanju. 

Primljen je k znanju Zahtjev za pokretanje postupka u skladu s Poslovnikom Doma u vezi s Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH, koji je podnio Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustavnovama BiH. Komisija je zaključila da se ovaj Zahtjev uputi Kolegiju Predstavničkog doma PSBiH na dalje postupanje. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću