MENI
9.11.2017

U Ljubljani završen 96. Rose – Roth seminar PSNATO-a

U Ljubljani je danas završen 96. Rose – Roth seminar Parlamentarne skupštine NATO-a (PSNATO), u čijem su radu učestvovali predsjedavajući Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u PSNATO-a Nikola Lovrinović i član Delegacije PSBiH u PSNATO-a Asim Sarajlić.

Tokom završnih sesija, koje su bile posvećene političkom i ekonomskom stanju u zemljama Zapadnog Balkana, diskutiralo se i o izazovima s kojima se region suočio izbijanjem migrantske krize.

Prema ocjenama parlamentaraca i eksperata, politički i sigurnosni problemi balkanske migrantske rute pokazali da je regionalna saradnja u brojnim segmentima veoma dobra. Subjekti sektora sigurnosti, kao i predstavnici zakonodavnih i izvršnih vlasti u državama Zapadnog Balkana brzo reagirali, čime su, kako je rečeno, značajno ublažili posljedice migrantskog talasa.

U diskusiji o ekonomskoj situaciji u regionu Zapadnog Balkana prezentirani su pozitivni trendovi u oblastima proizvodnje hrane, turizma, kao i u prerađivačkoj i drvnoj industriji, što je, prema ocjenama eksperata, posebno karakteristično za BiH.

Razgovaralo se i o mogućnostima boljeg saobraćajnog povezivanja zemalja regiona, o sigurnosti sistema za prijenos energije, kao i o potrebi jačanja bilateralne ekonomske saradnje zemalja Zapadnog Balkana.

Učesnici 96. Rose – Roth seminara PSNATO-a pozvali su zvaničnike u državama Zapadnog Balkana da se suoče sa izazovima rješavanja rastućeg problema korupcije, posebno u sferi javnih nabavki. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću