MENI
15.9.2017.

Tajnik Zajedničke službe Tajništva Parlamentarne skupštine BiH Kenan Vehabović sudjelovao u Beogradu na Radnom forumu pod nazivom „Demokracija i aktivni građani – na putu ka otvorenim parlamentima“

Tajnik Zajedničke službe Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Kenan Vehabović sudjelovao je danas u Beogradu na Radnom forumu pod nazivom „Demokracija i aktivni građani – na putu ka otvorenim parlamentima“, kojim je u Narodnoj skupštini Srbije obilježen 15. rujan, Međunarodni dan demokracije.

U okviru dva panela ovog Foruma, kojeg je organizirala Narodna skupština Srbije u suradnji sa Interparlamentarnom unijom, razmijenjene su informacije o otvorenosti i transparentnosti rada parlamenata u regionu Zapadnog Balkana, kao i o uspješnim modelima građanske participacije u procesima donošenja odluka.

U svom obraćanju sudionicima foruma, među kojima su bili tajnici parlamenata zemalja regiona, predstavnici nevladinog sektora i organizacija civilnog društva, kao i predstavnici međunarodnih organizacija koje djeluju u regionu, tajnik Vehabović naglasio je da se u PSBiH, uz korištenje demokratskih kapaciteta i dobrih praksi, svakodnevno ulažu napori kako bi rad PSBiH, proces donošenja odluka i rezultati bili dostupni najširim slojevima građana i odgovarajućim društvenim skupinama.

Ističući da su u PSBiH svjesni uloge najviše zakonodavne institucije u državi, kao i uloge jednog od ključnih pokretača i nositelja procesa europskih integracija naše zemlje, tajnik Vehabović prenio je sudionicima Foruma ocjene stručnjaka Europske unije prema kojima je PSBiH uspostavila dobre institucionalne okvire i da posjeduje sredstva koja garantiraju visoku razinu otvorenosti i transparentnosti rada. Prema tim ocjenama, rekao je Vehabović, PSBiH ima dobro uređenu i svakodnevno ažuriranu internet – stranicu na kojoj se, osim saopćenja o svim događajima u PSBiH, mogu pronaći informacije o zakonodavnom procesu, najave održavanja sjednica obaju domova i radnih tijela parlamenta, tekstove prijedloga zakona, zastupničke inicijative i pitanja, kao i sve druge dokumente koji ulaze u parlamentarnu proceduru. „Naša internet – stranica, koja je dostupna i putem nove aplikacije za mobilne telefone, sadrži elektronski bilten i brojne parlamentarne publikacije, ", rekao je Vehabović.

Naglašavajući da Sektor za odnose s javnošću PSBiH od 2005. godine s velikim uspjehom provodi program „Otvoreni parlament“ za organizirane skupine posjetitelja, tajnik Vehabović precizirao je da je kroz ovaj program realizirao preko 400 posjeta za više od 20 tisuća gostiju iz 40 zemalja svijeta.

Sudjelujući u raspravi o participaciji građana u procesu donošenja odluka u parlamentima, tajnik Vehabović podvukao je važnost uključenosti organizacija civilnog društva, posebno u procesu europskih integracija koji je, kako je rekao, vlasništvo svih građana Bosne i Hercegovine.

Napominjući činjenicu da je uspostavljanje tješnje suradnje sa organizacijama civilnog društva jedan od zadataka Komunikacijske strategije PSBiH za razdoblje do 2018. godine, tajnik Vehabović je, kao primjer dobre prakse, istaknuo održavanje okruglih stolova o izazovima u procesu provođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje je diljem BiH organiziralo Zajedničko povjerenstvo za europske integracije PSBiH.

Vehabović je rekao da se u ovom trenutku radi na izradi Jedinstvene komunikacijske strategije o Europskoj uniji koja bi bila primjenjivana na području cijele Bosne i Hercegovine, kao i na uspostavljanju mehanizama za sudjelovanje organizacija civilnog društva u pitanjima vezanim za Europsku uniju. S tim u svezi, Vehabović je izrazio uvjerenje da će oba ova dokumenta i njihova primjena u praksi značajno poboljšati suradnju institucija vlasti i nevladinog sektora, te doprinijeti usvajanju kvalitetnih zakonskih rješenja i drugih propisa u procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću