MENI
13.9.2017.

Održana 23. sjednica Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove

Na 23. sjednici Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) primljen je k znanju Šestomjesečno izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

Članovi Zajedničkog povjerenstva odobrili su Projekciju proračuna PSBiH za 2018. godinu.

K znanju je primljeno Izvješće o financijskoj reviziji PSBiH za 2016. godinu.

Odobren je Financijski plan i program za 2017. godinu Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba  nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom  postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine, kao i Financijski plan i program ovog Neovisnog povjerenstva za 2018. godinu.

Verificirana su rješenja i odluke koje su, sukladno važećim aktima i propisima, donijeli Kolegij ili predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove PSBiH, a tiču se statusnih pitanja zastupnika i izaslanika PSBiH.(kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću