MENI
13.9.2017

Održana 23. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

Na 23. sjednici Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) primljen je k znanju Šestomjesečni izvještaj o izvršenju budžeta za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine.

Članovi Zajedničke komisije odobrili su Projekciju budžeta PSBiH za 2018. godinu.

K znanju je primljen Izvještaj o finansijskoj reviziji PSBiH za 2016. godinu.

Odobren je Finansijski plan i program za 2017. godinu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je u krivičnom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, kao i Finansijski plan i program ove Nezavisne komisije za 2018. godinu.

Verificirana su rješenja i odluke koje su, u skladu s važećim aktima i propisima, donijeli Kolegij ili predsjedavajući Zajedničke komisije za administrativne poslove PSBiH, a tiču se statusnih pitanja poslanika i delegata PSBiH.(kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću