MENI
13.9.2017

Održana 39. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH na svojoj 39. sjednici usvojila je Kvartalni izvještaj o aktivnostima poduzetim za aktiviranje NATO Akcionog plana za članstvo (MAP), čiji je sačinilac Ministarstvo odbrane BiH.

Komisija nije podržala Izvještaj o unapređenju sistema javnih nabavki Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, koji je, u skladu sa realizacijom zaključaka sa 34. sjednice Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, dostavljen od Ministarstva odbrane BiH.

K znanju je primljena Informacija Ministarstva odbrane BiH o poduzetim mjerama i aktivnostima po Informaciji parlamentarnog vojnog povjerenika BiH o nenajavljenoj posjeti Komandi za obuku i doktrinu Oružanih snaga BiH.

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH primila je k znanju Informaciju o radnoj posjeti Agenciji za policijsku podršku BiH, koja je realizirana 24. aprila 2017. godine.

K znanju su primljeni materijali čiji je sačinilac Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH, kako slijedi:

  • Informacija o Godišnjem sastanku predstavnika komisija za odbranu i sigurnost parlamenata zemalja Jugoistočne Evrope, Sarajevo, 5. - 7. juni 2017.,
  • Informacija o učešću članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH u radu 8. parlamentarnog sigurnosno-obavještajnog foruma, Riga, 19. juni 2017.,
  • Informacija o prisustvu članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH primopredaji dužnosti komandanta Štaba NATO-a u Sarajevu, 27. juni 2017.,
  • Informacija o održanom sastanku s delegacijom visokih političkih i vojnih zvaničnika Mijanmara, Sarajevo, 6. juli 2017.,
  • Informacija o održanom sastanku sa starijim brigadirom Luo Tiefengom, vojnim, pomorskim i zrakoplovnim atašeom Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 18. juli 2017.,
  • Informacija o učešću u radu regionalnog sastanka o temi: „Regionalna saradnja i sigurnost“, Cetinje, 21. i 22. juli 2017.


    Informacija o posjeti generala Mariana Hapau, šefa generalnog vojno -obavještajnog direktorata Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije, Sarajevo, 27. juli 2017. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću