MENI
8.9.2017.

Заказан наставак 51. сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

Предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Борјана Кришто сазвала је наставак 51. сједнице Представничког дома за сриједу, 13. септембар 2017. године у 10 часова.

На наставку 51. сједнице биће разматранесљедеће тачкедневног реда: 

 

  1. Извјештај о активностима у вези са изградњом Пељешачког моста и Извјештај о активностима на реализацији пројекта изградње међудржавног моста преко ријеке Саве код Свилаја и прикључних граничних дионица аутопута на Коридору 5ц, подносилац: Министарство комуникација и транспорта БиХ (реализација посланичке иницијативе усвојене на 49. сједници Представничког дома, одржаној 05. 07.2017), акт број: 01-50-1-1474/17 од 28. 08.2017. године;
  2. Разматрање посланичке иницијативе Николе Ловриновића која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ ('Службени гласник БиХ', бр. 79/14, 81/15 и 97/15), подносим посланичку иницијативу за уврштавање у дневни ред наредне сједнице Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине БиХ тачке под називом: Изјашњавање домова Парламентарне скупштине БиХ о члану 7. ст. (3) и (4) Пословника Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање између Парламентарне скупштине БиХ и Европског парламента“, број: 01-50-1-1508/17 од 16. 06.2017. године;
  3. Разматрање посланичке иницијативе Дениса Бећировића која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ ('Службени гласник БиХ', бр. 79/14, 81/15 и 97/15),  подносим посланичку иницијативу којом се задужује Савјет министара БиХ да у сарадњи с ентитетским владама, најкасније у року од шест мјесеци од дана усвајања ове иницијативе у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, сачини и у парламентарну процедуру достави приједлог мјера ефективне заштите домаће пољопривредне производње у Босни и Херцеговини“, број:01-50-1-1622/17 од 05. 07.2017. године;
  4. Разматрање посланичке иницијативе Сенада Шепића која гласи: „У складу са чланом 8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, предлажем да се у дневни ред прве наредне сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ обавезно уврсти тачка под називом: Информација о реализацији ранијих закључака и иницијатива о утврђивању најниже, загарантоване цијене и сигурног откупа пољопривредних производа у БиХ, те приједлог мјера за одговор на ову иницијативу“,број:01-50-1-1623/17од 05. 07.2017. године;
  5. Информација предсједавајућег Савјета министара БиХ г. Дениса Звиздића о актуелном стању и односу Савјета министара БиХ према Парламентарној скупштини БиХ те односу према парламентарној већини, предлагач: посланик Садик Ахметовић, број: 01-50-1-15-51/17 од 07. 09.2017. године;
  6. Информација о активностима Агенције за надзор над тржиштем БиХ, материјал Заједничке комисије за економске реформе и развој, број: 03/3-50-14-9-12-3/17 од 12. 06.2017. године;
  7. Приједлог закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре именовања Независног одбора и Одбора за жалбе грађана као независних тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине, предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, број: 01,02-34-1-1893/17 од 31. 07.2017. године;
  8. Приједлог закључка о формирању Интерресорне радне групе за израду Закона о испитивању поријекла имовине функционера у институцијама Босне и Херцеговине, предлагач: Заједнички колегијумоба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, број: 01,02-34-1-1894/17 од 31. 07.2017. године;
  9. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму (Пројекат подршке запошљавању) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, материјал број: 01,02-05-2-1546/17 од 22. 06.2017. године;
  10. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Македоније у процесу приступања Европској унији, број: 01,02-05-2-1902/17 од 31. 07.2017. године. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу