MENI
8.9.2017

Zakazan nastavak 51. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sazvala je nastavak 51. sjednice Predstavničkog doma za srijedu, 13. septembar 2017. godine u 10 sati.

Na nastavku 51. sjednice bit će razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda: 

  1. Izvještaj o aktivnostima u vezi sa izgradnjom Pelješkog mosta i Izvještaj o aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoputa na Koridoru 5c, podnosilac: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH (realizacija poslaničke inicijative usvojene na 49. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 5.7.2017.), akt broj: 01-50-1-1474/17, od 28.8.2017.;
  2. Razmatranje poslaničke inicijative Nikole Lovrinovića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 79/14, 81/15 i 97/15), podnosim poslaničku inicijativu za uvrštavanje u dnevni red naredne sjednice Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH tačku pod nazivom: „Izjašnjavanje domova Parlamentarne skupštine BiH o članu 7. st. (3) i (4) Poslovnika Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta“, broj: 01-50-1-1508/17, od 16.6.2017.;
  3. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Bećirovića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 79/14, 81/15 i 97/15),  podnosim poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u saradnji s entitetskim vladama, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi prijedlog mjera efektivne zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini“, broj:01-50-1-1622/17, od 5.7.2017.;
  4. Razmatranje poslaničke inicijative Senada Šepića koja glasi: „U skladu s članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, predlažem da se u dnevni red prve naredne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH obavezno uvrsti tačka pod nazivom: Informacija o realizaciji ranijih zaključaka i inicijativa o utvrđivanju najniže, zagarantirane cijene i sigurnog otkupa poljoprivrednih proizvoda u BiH, te prijedlog mjera za odgovor na ovu inicijativu“, broj:01-50-1-1623/17, od 5.7.2017.;
  5. Informacija predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića o aktuelnom stanju i odnosu Vijeća ministara BiH prema Parlamentarnoj skupštini BiH, te odnosu prema parlamentarnoj većini, predlagač: poslanik Sadik Ahmetović, broj: 01-50-1-15-51/17, od 7.9.2017.;
  6. Informacija o aktivnostima Agencije za nadzor nad tržištem BiH, materijal Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj, broj: 03/3-50-14-9-12-3/17, od 12.6.2017.;
  7. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure imenovanja Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao nezavisnih tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-1893/17, od 31.7.2017.;
  8. Prijedlog zaključka o formiranju Interresorne radne grupe za izradu Zakona o ispitivanju porijekla imovine zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-1894/17, od 31.7.2017.;
  9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške zapošljavanju) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, materijal broj: 01,02-05-2-1546/17, od 22.6.2017.;
  10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, broj: 01,02-05-2-1902/17, od 31.7.2017.. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću