MENI
7.9.2017

Održana 43. sjednica Komisije za vanjske poslove

Komisija za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na svojoj 43. sjednici dala je pozitivno mišljenje i predložila Domu davanje saglasnosti za ratifikaciju:

  • Sporazuma o zajmu (Projekat podrške zapošljavanju) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i
  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću