MENI
26.7.2017

Članovi Nezavisnog odbora PSBiH posjetili Graničnu policiju BiH

Članovi Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH, Mate Miletić, Adisa Begić i Ljubomir Kuravica, danas su posjetili Graničnu policiju BiH. Tokom sastanka sa direktorom Zoranom Galićem i zamjenikom direktora Zijadom Srabovićem razgovarano je o nizu tema kao što su aktuelna pitanja u radu Granične policije BiH, Zakonu o policijskim službenicima BiH, stanju kriminaliteta iz oblasti rada Granične policije, rezultatima koje su ostvarili u proteklom periodu, kadrovskoj popunjenosti i prijemu novih policisjkih službenika, saradnji sa drugim policijskim agencijama u BiH, te o planiranim aktivnostima u narednom periodu kao i drugim temama iz djelokruga rada ove policijske agencije.

Nezavisni odbor, ponovljeno je danas, daje punu podršku rukovodstvu Granične policije BiH za rad i provođenje programskih aktivnosti ove policijske agencije. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću