MENI
13.7.2017

Članovi Nezavisnog odbora posjetili Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH

Prvi zamjenik predsjednika Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Enes Obralija i članovi tog Odbora Ljubomir Kuravica i Nikola Džambas posjetili su danas, u okviru redovnih aktivnosti, Direkciju za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini.

Tokom sastanka sa direktorom Direkcije Mirsadom Vilićem i njegovim zamjenikom Milom Jurićem razgovarano je o aktuelnim pitanjima u vezi s radom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, kao i o saradnji sa drugim policijskim agencijama u BiH.

Razgovaralo se i o potrebi donošenja Zakona o policijskim službenicima BiH, rješavanju trajnog smještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, kao i o kadrovskoj popunjenosti i prijemu novih kadeta.

Na sastanku je bilo riječi i o osiguravanju komemoracije u Memorijalnom centru u Potočarima, o planiranim aktivnostima u narednom periodu, te o drugim temama iz djelokruga rada Direkcije.

Članovi Nezavisnog odbora izrazili su tokom ove posjete podršku rukovodstvu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u daljem radu i realizaciji programskih aktivnosti ove policijske agencije. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću