MENI
13.7.2017

Zakazana 50. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović sazvao je 50. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 26. juli 2017. godine u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika 48. i 49. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru, predlagač: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru, broj: 01,02-02-1-1348/17, od 26.5.2017. (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Momčilo Novaković, zakon broj: 01-02-1-1374/17, od 30.5.2017. (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanica Maja Gasal-Vražalica, zakon broj: 01-02-1-1377/17, od 31.5.2017. (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanica Maja Gasal-Vražalica, zakon broj: 01-02-1-1378/17, od 31.5.2017. (drugo čitanje);
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Damir Arnaut, zakon broj: 01-02-1-687/17, od 10.3.2017. (zakon u drugom čitanju);
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-770/17, od 20.3.2017. (zakon u drugom čitanju);
 9. Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Bećirović, zakon broj: 01-02-1-1074/17, od 21.4.2017. (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Bećirović, zakon broj: 01-02-1-1503/17, od 15.6.2017. (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-1610/17 od 4.7.2017. (prvo čitanje), skraćeni postupak;
 12. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2016. godinu, broj: 01,02-50-19-1411/17, od 5.6.2017.;
 13. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-16-1-1596/17, od 3.7.2017.;
 14. Izvještaj o radu Istražne komisije Predstavničkog doma PSBiH za utvrđivanje stanja u Izvozno – kreditnoj agenciji BiH, broj: 01-50-5-223-9,9/17, od 27.6.2017.;
 15. Razmatranje poslaničke inicijative Nikole Lovrinovića, podnesene 16.6.2017., koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 79/14, 81/15 i 97/15), podnosim poslaničku inicijativu za uvrštavanje u dnevni red naredne sjednice Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH tačku pod nazivom: „Izjašnjavanje domova Parlamentarne skupštine BiH o članu 7. st. (3) i (4) Poslovnika Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta“, broj: 01-50-1-1508/17.;
 16. Informacija o aktivnostima Agencije za nadzor nad tržištem BiH, materijal Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj, broj: 03/3-50-14-9-12-3/17, od 12.6.2017.;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške zapošljavanju) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, materijal broj: 01,02-05-2-1546/17, od 22.6.2017. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću