MENI
30.6.2017

Članovi Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma PSBiH razgovarali sa delegacijom Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine Srbije

Predsjedavajući Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Šemsudin Mehmedović i članovi Komisije Mensura Beganović i Zaim Backović razgovarali su danas sa članovima Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine Srbije, koji su boravili u radnoj posjeti našoj zemlji.

Predsjedavajući Komisije Šemsudin Mehmedović izrazio je zadovoljstvo posjetom članova Odbora Narodne skupštine Srbije, te istaknuo da su BiH i Srbija jedna drugoj najvažniji vanjskotrgovinski partneri. Međutim, rekao je on, treba preduzeti konkretne korake kako bi pokrivenost uvoza izvozom iz BiH u Srbiju bila na još većem nivou, jer ona sada iznosi oko 35%. Prema riječima gospodina Mehmedovića, dvije zemlje trebaju težiti osiguranju potpune slobode kretanja robe i kapitala jer su obje potpisnice CEFTA sporazuma.

Članovi Komisije za vanjsku trgovinu i carine Mensura Beganović i Zaim Backović istaknuli su da je potrebno riješiti niz otvorenih pitanja između dvije zemlje, posebno kada je riječ o saradnji u oblasti drvne industrije i građevinske industrije, kao i o pitanju priznavanja diploma.

Delegacija Odbora Narodne skupštine Srbije, koju je predvodila članica Odbora Snežana Paunović, istaknula je da postoji mnogo prostora za unapređenje ekonomske i političke saradnje dvije zemlje. Prema njenim riječima, pažnju posebno treba posvetiti smanjenju vanjskotrgovinskog deficita između dvije zemlje. Takođe, prema riječima članova Delegacije, sva otvorena pitanja koja se tiču ekonomske saradnje dvije zemlje treba proslijediti nadležnim ministarstvima, ali i pratiti stepen njihovog provođenja.

Također, Delegacija Narodne skupštine Srbije predstavila je inicijativu predsjednika Srbije o stvaranju zajedničke carinske unije zemalja Zapadnog Balkana, koja bi, kako su rekli, omogućila izgradnju jake privrede u zemljama regije i pozicionirala ih u nastupu prema trećim zemljama.

Sagovornici su se složili i oko toga da je potrebno da vlasti Srbije ulože dodatne napore kako bi se osigurao veći stepen slobode kretanja ljudi i kapitala na području Kosova. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću