MENI
29.6.2017

Održan 9. sastanak Parlamentarnog foruma za evropske integracije

U organizaciji Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas je u Sarajevu održan 9. sastanak Parlamentarnog foruma za evropske integracije kojeg čine članovi komisija/odbora za evropske integracije PSBiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske, Skupštine Brčko Distrikta BiH, kao i predsjednici skupština kantona u Federaciji BiH.

Parlamentarci sa svih nivoa vlasti pozdravili su održavanje Konferencije pod nazivom „Dvije godine od stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju“, koja je početkom juna ove godine organizirana kao izraz želje članova Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH da se govori o napretku i daljim koracima u procesu evropskih integracija BiH.

U zajedničkoj izjavi učesnici 9. sastanka Parlamentarnog foruma pozdravili su napore svih nivoa vlasti u BiH u davanju kredibilnih odgovora na Upitnik Evropske komisije i pozvali sve učesnike u tom procesu da daju što jasnije i preciznije odgovore i da okončaju ovaj posao. S tim u vezi, parlamentarci su naglasili da usvojeni Mehanizam koordinacije mora postati u potpunosti operativan, te upozorili da samo zajednički rad i traženje rješenja putem kompromisa na provođenju Akcijskih planova za realizaciju Reformske agende mogu dati zadovoljavajući rezultat.

Parlamentarci su istaknuli potrebu jačanja nadzorne uloge parlamenata u procesu evropskih integracija, kao i potrebu jačanja funkcije informiranja i uključivanja šire javnosti u aktivnosti na putu BiH ka Evropskoj uniji (EU). S tim u vezi, parlamentarci su podržali održavanje okruglih stolova koje Zajednička komisija za evropske integracije PSBiH, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, organizira u gradovima i opštinama širom BiH.

U vezi sa informacijom o IPA 2 programu pomoći EU našoj zemlji, naglašeno je da je riječ o ključnom instrumentu u procesu evropskih integracija, budući da je, kako je rečeno, riječ o finansijskoj pomoći koja podrazumijeva provođenje reformi i usvajanje državnih strategija razvoja u pojedinim sektorima. Predloženo je da svi parlamenti u BiH od izvršnih vlasti barem dva puta godišnje zatraže informaciju o ispunjavanju uslova i korištenju IPA 2 fondova pomoći EU Bosni i Hercegovini.

Tokom sastanka, razmijenjene su i informacije o aktivnostima zakonodavnih institucija u vezi sa procesom evropskih integracija u periodu između dvije sjednice Parlamentarnog foruma. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću