MENI
16.6.2017

Održana 33. sjednica Nezavisnog odbora

Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na svojoj 33. sjednici, u okviru razmatranja Izvještaja o radu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2016. godinu i  Program rada Direkcije za 2017. godinu, razgovarao je sa direktorom ove policijske agencije Mirsadom Vilićem i njegovim zamjenicima Urošem Penom i Miletom Jurićem.

Primajući k znanju navedeni Izvještaj i Plan rada, Nezavisni odbor je donio i zaključak koji će uputiti Ministarstvu sigurnosti BiH, a kojim će Vijeću ministara BiH ukazati na neophodnost donošenja Odluke o osobama, objektima i vrijednosnim pošiljkama koje se štite.

Uzimajući u obzir činjenicu da donošenje navedene Odluke predviđa i smanjenje finansijskih sredstava neophodnih za obavljanje ove nadležnosti Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Nezavisni odbor će od Ministarstva sigurnosti BiH zatražiti da po se njenom donošenju usvoji i Uputstvo o obimu fizičke zaštite osoba, objekata i vrijednosnih pošiljki koje se štite. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću