MENI
16.6.2017

Članovi Zajedničke komisije za evropske integracije u Briselu na Seminaru o zakonodavnom procesu

Zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Ognjen Tadić i članovi te komisije Halid Genjac, Zdenka Džambas i Saša Magazinović učestvovat će u radu Seminara o zakonodavnom procesu, koji će se u zgradi Evropskog parlamenta u Briselu održati 19. i 20. juna ove godine.

Seminar na visokom nivou kojeg, u okviru Programa izgradnje demokratskih kapaciteta parlamenata zemalja u procesu proširenja Evropske unije (EU), ogranizira Koordinaciona grupa za demokratsku podršku i izbore Evropskog parlamenta bavit će se svim fazama zakonodavnog procesa, od zakonodavne inicijative do implementacije i monitoringa.

Učesnike Seminara, poslanike parlamenata zemalja u procesu proširenja i poslanike Evropskog parlamenta, pozdravit će zvaničnici najviše zakonodavne institucije u EU, koji će, kako je najavljeno, govoriti o zakonodavnom procesu EU.

Tokom seminara razgovarat će se o ulozi komiteta Evropskog parlamenta u zakonodavnom procesu EU, o funkcioniranju i koordinaciji rada komiteta Evropskog parlamenta, kao i o instrumentima nadzora kojima raspolažu komiteti Evropskog parlamenta.

Jedna od sesija Seminara, koje će moderirati aktuelni i raniji predsjednici komiteta Evropskog parlamenta, bit će posvećena i odnosima Evropskog parlamenta sa parlamentima država u procesu proširenja EU. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću