MENI
14.6.2017

Započeta 48. sjednica Predstavničkog doma

Obavljenom raspravom od prve do 25. tačke utvrđenog dnevnog reda, danas je započela 48. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH).

U nastavku sjednice, koji će, kako je objavio predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Šefik Džaferović, biti održan 5. jula ove godine, obavit će se rasprava o materijalu sa oznakom „povjerljivo“, akt broj P-POV-07-03-10-9-30/17, od 23. maja 2017. godine. Nakon rasprave o ovoj tački, bit će obavljeno glasanje o svim tačkama dnevnog reda 48. sjednice Predstavničkog doma PSBiH. (kraj) 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću